Tyngdepunkt

At opleve min egen sande tyngde er at opleve mig selv.

I alle mennesker er der et træk, noget der er vigtigere end alt andet. Noget som vi lader styre i vores liv.

For mange i vor tid er dette noget den materielle virkelighed.

For få er der noget dybere i livet, der har større betydning, også i forhold til de beslutninger, vi tager.

Et menneske har meget kraft, og denne kraft er i de fleste holdt fast af deres umiddelbare måde at være i livet på, uden at der er defineret et dybere formål.

Selv med et erklæret dybere formål kan tryghed og sikkerhed stadig blive prioriteret højere, når det strammer til.

Hvis man er i sig selv, med et dybt ønske om at finde svarene, vil man kunne mærke sig i en form, der hjælper en på vej. Igennem kaos opstår der klarhed, hvis vi oprigtigt søger svarene.

Hvad skal have førstevalg i livet?

Hvad er det vigtigste, som jeg altid placere forrest i min måde at være i verden på?

Er det mig selv? Om mine behov? Og hvad jeg kan få?

Er det sandheden?

Er det kærligheden i en ren form? Eller i en betinget form?

Hvad er det, der har betydning i mit liv?

Hvad skal derfor have mit fokus?

Hver gang jeg oplever noget, der er sandt i mig selv, bliver jeg glad.

Jeg glæder mig altid over, når jeg møder et sandt menneske, eller sandhed i et menneske.

Og det giver altid genklang i noget i mig selv.

Hvad er det, der fylder i mit liv?

Hvad er det, der vejer? Som har min interesse, og mit fokus?

Hvad lægger jeg vægt på? Hvad har betydning?

Det, der er forrest i mit fokus, er det, jeg lader fylde.

Når jeg hører noget, ser jeg det altid på min egen måde, i forhold til det, der er i mit fokus.

Jeg lytter ikke nødvendigvis til, hvad det bliver sagt, hvis ikke det passer til den måde, jeg opfatter på.

På den måde er det ikke sikkert, at det er min sandhed, eller sandheden i det hele taget, som jeg først hæfter mig ved.

Hvis jeg lever i en skyggeverden, vil det være mit skæve fokus, som har min opmærksomhed.

Hvis jeg er et magtmenneske, vil det være min mulighed for at kunne styre og dominere, som jeg er interesseret i.

Den måde, man bruger magt på, i forhold til andre, svarer til den måde, koloniherrer tiltog sig rettigheder over for de indfødte.

Den måde, man behandler børn på, er at lade sin negative energi gå ud over andre.

Jeg kan vælge altid at positivt til stede inde i mig selv, og dermed aldrig lade mine negative følelser gå ud over andre.

Jeg kan også vælge at blive i mig selv, når jeg bliver mødt af vrede og kynisme, og dermed undgå at blive mast i min energi.

Den måde, jeg mærker smerte i kroppen, er energi inde i mig, der fordrer at blive taget alvorligt.

Så længe jeg evner at træde et skridt tilbage, kan jeg positivt forholde mig til smerten, og lade den transformere sig til noget andet.

Det er jo altid bedst at have fat i energien inde i mig selv og i mit eget tyngdepunkt.

Det gør mig til min egen styrmand i mit liv, og min mulighed for altid at leve i sandhed og kærlighed.

At have givet slip i forhold til alt det, der ikke er væsentligt, gør mig let i livet.

Ind mod sjælen har jeg mulighed for at være stilfærdigt i livet.

I forhold til instinktet har jeg tilsvarende mulighed for at være smidig.

Jo mere der binder mig, jo mere har jeg at kæmpe med og kæmpe imod.

Alle sande mestre har handlet fra en position i livet, hvor de ikke slæber rundt på ejendom og tunge relationer.

Der er intet galt med gode relationer. Problemerne opstår, når der er noget, man ikke vil give slip på.

Hvis min gang i livet er afhængig af, at jeg får en masse penge i kassen, kan jeg ikke være sand. Jeg kan godt tjene mange penge. Men jeg har ikke fat i den enkle sandhed om, hvad livet i virkeligheden er for noget.

Mit eget smidige tyngdepunkt gør mig fleksibel, med kontakt ind til sjælen.

Jeg kan ikke få sjælen i spil med et hårdt og bundet instinkt. Det er træk i forskellige retninger.

Mørke og tyngde hænger sammen. Jo mere mørke, jo flere skygger, jo mere negativ og uafklaret ballast.

Bundethed virker på alle planer, fysisk, sanseligt, begrebsligt, følelsesmæssigt.

Tilmed kan det udløse automatreaktioner, hvor alt bliver forvrænget, næsten som en bombe, der eksploderer.

Alternativet er den stille enkelthed, som vi kan opleve i sjælen, hvor vi ikke lader en hurtig reaktion bestemme alt, men hvor vi kan adskille alt i udramatiske dele.

Måden at se verden på er vigtig for, hvordan jeg er i verden.

At vide, at energien er forankret i en dybere mening, giver ro, og også evnen til at møde fænomener i verden, uden at lade sig slå ud af deres tyngde.