Traumer

Traumer er, at spændingstilstande låser sig, eller har låst sig fast.

Det kan være meget massivt og selvforstærkende.

Kærlighed kan løsne alt.

Det fordrer dog, at vi lader den virke, når vi oplever den.

Kærlighed er at gøre sig tilgængelig i sig selv, men også at give den plads i andre.

Det fordrer meget af os selv, men jo grundlæggende  ikke andet, end at vi er gode.

At lade det gode virke i os er at være det sande billede af os selv.

Det er instinktet, der er det låste i et menneske.

Det er mennesket selv,  der holder det låst.

Det er vigtigt at forstå denne mekanisme.

Mennesket er sin egen bøddel og sit eget offer, når det får lov lov til at ske.

Voksenattituden er en sådan form for selvvedligeholdelse.

At lukke lyset ind i sit liv er at gøre sig tilgængelig for sjælen.

At gøre sig tilgængelig for sjælen er i sit eget væsen at give slip i forhold til, der binder mig. Det kan være ting, mennesker, ego og meget andet.

Jeg skal have et reelt ønske om at være og blive fri. Ellers kan det ikke lade sig gøre.

Jeg skal ikke gøre det på betingelse af noget andet. Heller ikke af penge.

Man kan således ikke købe sig til frelse. Det vidste allerede Luther.

Vi skal gøre noget aktivt selv for at lade kærligheden få lov til at virke i os.

Ikke sjældent fordrer det, at vi træder et skridt baglæns fra det miljø, vi virker og agerer i.

Problemet med traumer og primære overbevisninger, at de aflejrer sig i andre former, der vanskeliggør en direkte bearbejdelse.

Det, der ligger imellem de oprindelige hændelser og mit liv her og nu, kaldes også et dynamisk lag, og det er vigtigt at forstå det sådant. Det er noget, der flytter sig, bevæger sig. Løsningen er dermed ikke lineær, men fordrer, at jeg er villig til at gå ind i vanskelige følelser og oplevelser undervejs.

Jeg kan hjælpe mig selv ved at have et klart fokus og en klar intention. Men ingen kommer ned til bunden af sig selv uden undervejs at blive totalt forvirret, at tage fejl, at lære at give slip, at gøre noget forfra.

En væsentlig del af processen er fleksibilitet, men jo også at lære at gøre noget i lyst og frihed. Det handler om at lukke op for livet, ikke at gøre det mere ulideligt. Det er noget, jeg skal ville og ønske.