Kærlighed i mange versioner

Hvis man i sin måde at være i verden på har kærligheden som det primære, måske ovenikøbet har det to, altså et du og et jeg, kan vi møde og overkomme alt.

Vi kan være et lys for verden, hvis vores udgangspunkt er åbent og ærligt. Vi skal skabe noget sammen, der i sig selv aldrig vil være ekskluderende.

At være to sammen i kærlighed lukker op for det gode i livet, når vi vel at mærke også er sammen i sandhed.

Det er ikke svært for nogen, når ønsket er, at vi er der for både os selv og hinanden. Dermed vil vi også være der for andre.

Det handler om udsyn. Det handler selvfølgelig også om at være fysiske sammen.

Kærlighed er at røre hinanden alle steder.

Kærlighed er af blive rørt af hinanden alle steder.

At gøre det gensidigt gør os levende, virile, glade, kærlige, åbne, kommunikerende.

Og vi kan altid kigge hinanden i øjnene, fordi vi er fuldstændigt ærlige om alt.

Kærlighed er at kunne sætte sprog på det smukke, som vi har gjort sammen.

Kærlighed er at være fysiske.

At være i mig selv og med mig selv er at være præcis den, jeg er, hvor jeg er, som jeg er.

Jeg er ikke noget andet. Jeg er mig.

Sådan har jeg selvfølgelig altid lov til at være.

Jeg skal ikke præstere noget for nogen for at have lov til at være mig.

Jeg skal ikke kvalificere mig nogetsteds for at have lov til at være i denne tilstand.

Jeg har altid lov til at være mig.

Enhver form for uniformering er skabt af mennesker, der ønsker magt og kontrol.

Mennesker der er i deres instinkt.

Jeg skal ikke være rebelsk for at være rebelsk.

Men jeg skal ikke spørge nogen om lov til at være mig.

Det har jeg ret til fra allerhøjeste sted.

Det er min allerbedste indfaldsvinkel til at se alt nøgternt.

Til at være et ærligt og kærligt menneske.

Ingen andre end jeg er kvalificeret til at forholde sig til, hvad der er rigtigt for mig. Ingen overhovedet!

Kærlighed findes i mange versioner.

De fleste er betingede og styret af instinktet.

Hvis du gør noget for mig, gør jeg måske noget for dig.

Hvis du gør, som jeg gerne vil have dig til at gøre, gengælder jeg det måske med noget, du godt kan lide.

Betingelser er styret af noget, som jeg kan, som du gerne vil have, som du kan opnå, hvis du gør noget bestemt.

Hvis ikke, forbeholder jeg mig ret til at straffe dig, så du kan mærke det!

Det er alt sammen instinktstyret.

Sjælen stiller ikke betingelser. Den giver af sig selv.

Sjælen forudsætter, at vi altid er helt til stede i os selv, at vi handler af et rent hjerte, og at vi ikke har skjulte dagsordener.