Tantrisk seksualitet

Det allervigtigste i positiv seksualitet er ærlighed. At vi er ærlige over for os selv og over for hinanden. Ikke hudløs ærlighed, men positiv ærlighed.

Tantra er først og fremmest hjerte mod hjerte.

Alt er et spørgsmål om lys og mørke, også i seksualiteten.

At lade sig lede. At lade sig forføre. At give slip. At slippe, også i tillid, i tillid til at den anden vil mig og i alt er den kærligt styrende.

Elsk mig blødt. Elsk mig blidt. Men elsk mig!

Min positive seksuelle identitet er den, der gør mig levende som menneske. Den viser også, at jeg er et ordentligt menneske.

Hvis jeg har fat i mit selv, har jeg også fat i min seksualitet, og kan være i den, uanset hvad jeg laver i livet. Jeg kan altid se mig selv og hvem som helst, jeg møder, i øjnene. Og jeg spiller ikke roller. Hvorfor skulle jeg det?

Da jeg har min selvbevidsthed i behold, er det naturligt for mig, at kærlighed og seksualitet altid skal følges ad, og at min partner har det på samme måde. På den både er vi ikke bundet af, hvad vi ikke må, men hvad vi gerne vil. Og vi kan berige hinanden. Og vi vil og gør det gerne.

Når vi fysisk elsker hinanden, er det ikke krop mod krop, som er det væsentlige. Hvis ikke sjælen var i spil, ville det være en underlig form for interaktion. Eller også ville det være dyrisk, hvor det kun var den fysiske pirring, der talte. Det er det måske også nogle gange, i forbindelse med utroskab og ved indtagelse af alkohol.

Det er vigtigt ved elskov, at vi ikke bare står til rådighed for hinanden, men at vi er der for hinanden, så akten bliver gensidig, hvor begge ønsker hinanden, rører og undersøger hinanden. Og det er vigtigt at holde kærligheden frisk.

Når vi elsker i kærlighed, med hjerterne åbent, er det væsen mod væsen, der mødes og interagerer.

Derfor skal vi begge som udgangspunkt have sagt ja. Hvis vi har det, vil energien og seksualiteten transformere sig til noget, der med god ret kan kaldes et sjælemøde. Vi elsker at røre ved hinanden og at blive rørt, fordi det selvfølgelig er en del af vores identitet som mennesker at have en krop og at kunne være sammen i lyst og nydelse.

Når vi giver slip, kan vi lykkes med at være helt i kærlighed og sandhed, hvor energien selv viser vej.

Elskoven er et sprog.

Tantra indebærer et erotisk spil, som vi aldrig ved noget om på forhånd. Sådan skal det selvfølgelig også være.

Den tantriske seksualitet er et gennemgående tema i mit forfatterskab.

Den er et must i forbindelse med indgangen til Den Ny Tid at lære at håndtere sin seksualitet bevidst. Forklaringen er, at uden vil vi ikke være troværdige over for andre. Vi skal kunne være i vores seksualitet og se os selv og hinanden i øjnene.

Det handler kort fortalt om at være i sin seksualitet og i sit væsen med bevidsthed, i stedet for at udleve en automatadfærd, der er lige så gammel som Ruder Konge, men ikke desto mindre stadig særdeles virksom i de fleste menneskers liv og parforhold.

Seksualiteten er vores totale energi. Derfor skal vi lære at håndtere den. Det er den, der afgør, om vi grundlæggende har det godt. Hvordan vi er i verden. Om vi er kærlige eller kyniske. Om vi lader andre komme indenfor. Den er grundlaget for vore mønstre, som ofte og af samme grund er ubevidste, noget som man ikke taler om. Men det går ikke at holde dem nede under dynen, hvis vi vil være troværdige som mennesker.

Den tantriske metode handler kort fortalt om som mand at kunne styre sin udløsning. Det er den første og primære forudsætning, som kræver øvelse og hensyn, også fra kvinden. Hvornår og hvordan skal hun røre for at sikre, at begge bliver i den gode oplevelse, og begge er i stand til i længere tid at opleve lyst og nydelse sammen.

Når vi evner at blive i lysten og i nydelsen sammen, vil vi opleve, at et helt nyt univers åbner sig, der er i stand til at rumme både seksualitet, hjerte og hjerne.

En helt ny måde at lære om det at være menneske, at være det sammen i stor glæde, i dybt nærvær, er en kunst, som kun lader sig opleve ved at være i det.

Det er nødvendigt, at begge parter indstiller sig på, at de seksuelle vaner og dermed den seksuelle adfærd skal håndteres anderledes, end hvad der er indlært gennem århundreders kulturelle tradition.

At kunne bevare sin egen energi og integritet er den egentlige frigørelse som menneske, som seksuelt væsen. Samtidig bliver jeg, vi i stand til at lade andre få og mærke den samme frihed og mulighed for frigørelse.

Den almindelige vesterlandske adfærd henter sit ubevidste udtryk fra en instinktiv dyrisk adfærd. Det handler groft sagt om, at handyret i den seksuelle akt får et stift lem, og fra den position kan få en hurtig udløsning.

Hos dyrene skal hunnen vise en parathed til parring, for at penetrering er mulig, og udløsning kan finde sted. Formålet er formering og dermed bevarelse af arten.

Hos menneskene kan paratheden vækkes, uden at det er forbundet med yngel og yngelpleje. Vi har mulighed for at forholde os til seksualitetens lystpotentiale og dens mulighed for nydelse i sig selv.

Men så længe vi fortsætter automatreaktionerne, ikke mindst i form af den hurtige udløsning hos hannen, når vi ikke eller kun i glimt at opleve det meget smukke og fine ved seksualiteten.

Menneskevæsenet har et potentiale, der for det meste er lukket ned, og ikke får den udfoldelse, som er mulig, som kan opleves på mange måder, hvor  seksualiteten kun er en af dem. Og udfoldelsen er kun mulig, hvis vi søger den stilfærdigt i kærlighed.

Når handyrets alt for hurtige adfærd praktiseres, vil det normalt ikke være særligt nydelsesfuldt for kvinden, fordi det hele er slut, næsten inden det er begyndt. Og da kvindens seksualitet er langsommere end mandens, er der oven i købet mange kvinder, der fravælger den, fordi de ikke når at opleve det dybe potentiale, der jo kun er muligt i en atmosfære af kærlighed.

Den hurtige udløsning er så indgroet og indforstået en adfærd, at de fleste tager for givet, at det ikke kan være anderledes. Nogle anser det måske oven i købet for en fordel, at det er hurtigt overstået, hvor det hele kun tager mindre end et kvarter.

I den tantriske seksualitet skal vi begge røre ved hinanden, og vise, at vi kan godt kan lide hinanden, at vi ønsker nærvær og kærlighed sammen. Og det tager tid.

Der er noget meget rituelt ved den normale seksualitet, også selv om man af og til, måske især i forholdet start, eksperimenterer. Men det seksuelle samvær har en tendens til at blive trivielt og kedeligt, selv om man forsøger sig med nye blonder, intimbarbering og andre finesser.

Den tantriske seksualitet ved aldrig, hvad der skal ske. Udgangspunktet er kærlighed. Udgangspunktet er måske også, at kvinden med sine hænder omfavner mandens køn, så seksualenergien, den maskuline urkraft, på den måde stimuleres og aktiveres. Men man skal ikke ville noget, og slet ikke søge de hurtige refleksagtige handlinger.

Hvis vi tillader os selv at være i det, og lader energien vise vej, vil det magiske ske.

Udgangspunktet er i øvrigt også, at begge på et meget dybt og oprindeligt plan siger ja til hinanden. Det vil i hvert fald forstærke den autentiske oplevelse, fordi begge har tillid til sig selv og til hinanden, og fordi begge i denne tilstand vil kunne rumme alt, hvad der dukker op i det fælles samvær.

Vi bevarer energien i os selv. Vi beholder kontakten til vores krop, min krop og partnerens krop. Vi kan lege, eksperimentere, undersøge, blive som børn på ny. Sige sjove ting til hinanden. Være der for hinanden.

Den traditionelle seksuelle adfærd, vil vi opdage, indeholder meget ofte en masse kynisme, ikke mindst fordi vi skal forholde os til, at energien hele tiden forsvinder. Samtidig forbliver kvinden uforløst. Og denne frustration lader sig meget nemt overføre til andre af livets forhold, fordi det i seksualiteten er det allermest intime, vi sammen berører.

Den traditionelle, vesterlandske sex bliver i sit væsen meget nemt egoistisk, ligesom meget andet i samfundet, og søger derfor den hurtige og momentane tilfredsstillelse af den enkelte, mand eller kvinde, i stedet for at møde den dybere og smukke sammenhæng i et kærligt fællesskab.