Seksualitet og sandhed

Der er ingen tvivl om, at sex og død hænger sammen.

I den allerdybeste kærlighed kan vil opleve, når vi hengiver os og giver slip. at sex og død og transformation hænger sammen. Det forudsætter alt sammen, at vi ubetinget er sammen i sandhed.

At være i mig egen sandhed er at inkludere alt i mig selv, og jo selvfølgelig også den instinktstyrede seksualitet, som vi kan blødgøre gennem kærlighed.

At blødgøre mit instinkt vil lukke op for kreativitet, livsglæde, spontanitet og mange andre smukke former.

Seksualitet er en energi eller en kraft, der afgørende forandrer mig, hvis jeg sammen med en anden formår at gå dybt i sandhed.

Seksualiteten skal lære os at være i sandhed.

Seksualiteten lukker op for det sande i os. Den giver os et indre liv. Den lyser os op indvendigt. Den gør os glade sammen.

Forudsætningen er, at vi formår sammen at blive i den umiddelbare seksuelle energi.

Gør vi det, vil vi opleve, at den forandrer os.

Gør os glade, åbne, kærlige. Giver os en kærlighedsevne, som vi kan bruge og udfolde i mange andre af livets forhold.

Det forudsætter også, at vi lærer at opfatte seksualitet som andet end en hurtig spændingsudløsning.

Når den ikke bruges til andet, vil det ophøre med at virke i kærlighedens tjeneste.

Og derved bliver voksenlivet også meget nemt hårdt og endimensionalt og kedeligt. Med krav om underholdning.

Klicheagtsigt og med mange tomme gentagelser.

Hvad skal der til for at forblive virile?

Mange mister den umiddelbare evne til og lyst til at udfolde seksualitet.

Hvis man bevarer kontakten til sig selv på et dybt plan, er det overhovedet ikke nødvendigt.

Men det kan ikke gøres, hvis man i øvrigt lever et liv, der er styret af kompromiser.

Seksualitet er ikke bundet til en bestemt kontekst.

Seksualitet er bundet til sandhed.

Når vi lærer at forstå det, vil vi kunne blive ved med at udfolde seksualiteten i vores liv.

Når den i de fleste menneskers liv er bundet til tryghed og sikkerhed, vil den med ret stor sandsynlighed gå i stå på et tidspunkt.

Det er seksualiteten, der vækker os til live hver især.

Vi bliver levende, når vi sammen udfolder den.

Den bliver vakt i teenageårene. Kunsten er at holde den i live, at bevare viriliteten. Og glæden ved fysisk at være sammen.

Kunsten er også at forstå, at den faktisk er hellig, eller i hvert fald skal behandles med stor ærbødighed.

Det er ikke den måde, vi bliver opdraget til at forstå den, hvis vi overhovedet er blevet opdraget til noget specifikt omkring seksualitet.

Det er heller ikke den måde, hvis lærer at forstå, at vi altid skal ære den, i vores eget og i andres liv.

Seksualiteten er den dybeste kraft, som vi umiddelbart selv har adgang til, når vi vel at mærke har sluppet alle bindinger i livet.

Seksualitet er at have adgang til sin egen urkraft som menneske.

Vi oplever noget, som vi ellers ikke kommer i nærheden af.

Vi oplever en mening og en dybde, som vi ikke ret gerne vil undvære, når vi først har oplevet den.

Og har vi haft den gode oplevelse, vil vi også værne om den, og om den elskede.

Men ikke den elskede som ejendom. Eller som garant for tryghed og sikkerhed. For det er rollespil og dermed usandt.

Rollespil og skarpe kanter hører sammen, for noget er inkluderet, mens andet er ekskluderet, når andre mennesker på den måde begrebsligt bliver puttet i båse. Og så er der ikke langt til vrede og andre instinktbårne fænomener.

Som roller ser vi ikke hinanden, som vi er, men som nogle, der opfylder nogle behov, som vi har.

Roller er på den måde objektiviserede skygger. Vi legitimerer dem på den måde som en fraværende del af os selv, som qua rollens objektive form ikke bliver betragtet som noget, vi selv belejligt har skabt i vores eget system.

Roller kan være ægtefæller, børn, svigermødre, jøder, flygtninge, bønder, negre, en hvilken som helst befolkningsgruppe, som vi gerne vil holde os fri af. På den måde lever de fleste livløst i verden, fordi energien er projiceret ud i noget andet, nogle andre.

Den seksuelle energi er den dybeste, som vi selv har adgang til, og som vi altid positivt kan være i.

Det er instinktet i sin mest umiddelbare form.

Fra naturens side reproducerende og kønsspecifik, grundlaget for hierarki og dominans.

Koblet til sjælen er den vores kærlighedsevne, vores grundenergi.

Det er den, der udfolder sig i lykke og nydelse, og i stor fælles glæde og samvær.

Sammen med den elskede kan vi give slip ind i sjælens lys og opleve magi.

Men vi kan også opleve magi, alene ved øjenkontakt, hvor det grundlæggende er den samme energi, der er i spil, dog uden at udfolde sig fysisk eller specifikt seksuelt.

Glæden bevæger sig naturligt igennem seksualiteten, når vi lader den.

Med glæden følger sandheden, den sande sandhed, der bare er, og som solen skinner på.

Den sandhed, der fylder hele kroppen.

Sjælens sandhed er bare. Den kræver ingen forklaringer.

At interagere i sandhed er seksuelt muligt, hvor vi positivt så at sige overskrider hinandens naturlige grænser.

Den seksuelle drift er instinktbåret. Når sjælen kommer ind over, med hjertet som ledsager, bliver drift til energi.

Når kærligheden bliver andet end fysisk tilfredsstillelse, lukker verden sig op. Når kærlighed bliver sjælsbåret, kan den transformere og gå ind i følelser og sanser på en befriende måde.

Instinktet interesserer sig kun for den umiddelbare tilfredsstillelse. Det er ligeglad med kærlighed og sandhed.

Seksualitet som energi er at lade den få lov til at åbne sig, og ikke kun peake som drift, der skal udløses.

At lade energi udfolde sig uredigeret.

Møde den, som den er. Lade den være. Lade den udfolde sig positivt, hvis det er muligt.

Vi har alle brug for intime relationer, hvor vi kan gå dybt sammen.

Hvor vi tør være sårbare og skrøbelige, og lukke op for det, som vi ikke kan snakke med andre om.

Vi har også brug for fysisk at være intime.

Og så fordrer det hele jo dyb ærlighed ud i alle hjørner og kanter.

At være i mine fødders energi er at være i min kærlighedsenergi. Min egen integritet. Min evne til at styre min seksualitet. Og ikke mindst positivt at være med den og i den.

Og at undgå at kaste skygger er ikke nogen dårlig sidegevinst.

En relation er, at vi har lyst til at bibringe hinanden lys på alle niveauer. At vi siger ja til at ville være der for hinanden i alt, hvad der opstår.

At vi selvfølgelig også hver for sig gør vores ypperste til at leve op til det, vi står for, så vi altid kan være os selv bekendt.

Under mit besøg i Assisi i september 2019 forstod jeg pludselig en meget vigtig sammenhæng, der handler om seksualitet og sandhed.

For det første er det vigtigt, at vi bevarer, anerkender, udfolder seksualiteten.

Det er også vigtigt, at vi lader være med at hæmme børn i deres udvikling og udfoldelse.

Det er også vigtigt, at vi lærer at give seksualiteten en naturlig udfoldelse, uden at gøre noget kunstigt.

Og så er det selvfølgelig vigtigt, at vi lever et liv i sandhed.

Det er overhovedet ikke svært, hvis vi gør det.

I det hele taget handler det om godt humør, positivitet, at vi er der for hinanden. At vi rører ved hinanden.

At manden lærer at styre sin udløsning, så akten kan blive forlænget.

At vi lærer nydelse og glæde.

At vi giver os tid til hinanden og kærlighed.

At vi tillader os selv og hinanden at være nøgne.

At vi lærer at glæde os over nøgenheden.

At vi rører ved hinanden, alle steder.

At vi i alt tør stå ved os selv.

At vi i øvrigt lever sundt og godt.

At vi øver os i at være ordentlige og altid er det.

At vi tør sætte sprog på, ikke for at kvæle noget, men for sprogligt at tage hånd om noget.

At vi altid er der for os selv og hinanden.

Vi skal give os selv og hinanden lov til at elske hinanden, når vi har tid til det og lyst til det.

Vi skal lære at prioritere det naturlige og det sunde og det sande i livet, før alt andet.

Vi skal give os selv tid og mulighed for lyst og nydelse, og glæde sammen.

Men det må ikke gå ud over andre, at vi har det godt sammen. Det kan sagtens forenes.

Den seksuelle energi må ikke bremses eller fortrænges eller substitueres. Den skal respekteres, og den skal have liv.

Og så skal vi lade være med eller holde op med at knytte seksualitet til betingelser. Vi skal give den lov til at være det på sin egen måde, og have sit eget liv.

Det handler om virilitet. Det handler om livsglæde. Det handler om at blive ved med at have lyst til hinanden, at tænde på hinanden.

Og mange andre fænomener vil blive tydelige, når vi lukker op. At vi giver os selv lov til at være levende og glade, og sensuelle og seksuelle, også sammen med andre. Ikke for at udleve hvad som helst. Men fordi vi er mennesker. Og fordi vi ikke ejer hinanden.

Vi skal give os selv og hinanden lov til at have følelser og andre oplevelser i underlivet. Og selvfølgelig alle andre steder.

Seksualitet er at vende og positivt og fysisk mod hinanden, fordi vi gerne vil hinanden. Og at blive bløde sammen.