Sandhed og kraft

Det er noget besynderligt noget at bruge sin positive kraft negativt. Det er der nogle, der gør, og jeg har faktisk oplevet det flere gange. Det er fuldstændigt åndssvagt.

At blive vred, bare for at blive vred. Hvorfor dog det?

At kunne være i mig selv er at kunne være i min kraft.

Kraft er instinktbåret. Intensitet, som jeg kan være i, men som også kan udfolde sig som vrede og som frygt.

Energi er sjælsbåret. En masse, der kan udfolde sig i følelser, i identitet.

At lade dem være og opstå som det, de er, er at møde alt i livet på sin egen måde.

Sandheden vil blive ved med at presse sig på. Fordi det er sandheden, og fordi den vil igennem.

En løgn kan blive så kraftig, så massiv, at man bliver fanget i sit eget spind.

Der er noget, der er rigtigt, hinsides al fornuft.

Opgaven er at få fat i det.

Nogle går i døden med en uudtalt sandhed, fordi de simpelt hen ikke vil give sig, og heller ikke på dødslejet.

Sandheden kan alle mærke, og alle ved, hvad det handler om. Den er lige omkring os, hele tiden.

Så opgaven er egentlig bare at lade den komme indenfor, og lade den virke.

Det vil frigøre og forløse, at lade det ske.

Sandheden favner os. Den er forbundet med vores energi, der ligger omkring os som en hinde.

Det handler om vores guddommelige mening med at være i livet.

Sandhed og kraft kunne måske med lige så stor ret kaldes Sandhed og dybde.

På samme måde som sandheden har en kraft og en styrke, har løgnen det selvfølgelig også. Begge dele virker i os, og vi er ikke i tvivl om det.

Hos nogle avler løgnen mere løgn, men det bider selvfølgelig sig selv i halen, og det vil aldrig lykkes afgørende at overtrumfe sandheden.

Løgn forarmer. Sandhed befrier.

Dybde er, at vi er forbundet med noget uomgængeligt, som også er noget smukt og fint.

Vi er skabt i sandhed. Det kan vi kun forstå, hvis vi evner at gå afsides for at mærke, hvad det handler om.

Det er på samme tid noget helt faktuelt, som vi kan tage at føle på, og en form eller en struktur, som vi kan være i.

Det fordrer et liv i sandhed at forstå, hvad det er for noget.

Det er at få lyset ind i livet. For mange noget, som strider mod den måde, de umiddelbart er i livet.

Vi kan gøre meget for at leve efter sandheden, der sagtens kan komme bag på os.

Vi kan gøre noget, der er sandt. Vi kan gøre noget godt.

Vi kan blive i os selv. Vi kan lytte til det, som vi godt ved, er rigtigt og sandt.

Kraft er at kunne lyse sig selv op indefra, så mit udtryk i verden bliver sandt.

Kraft er min evne til at være i verden. Mit udtryk. Min eksponering.

Min egen kraft er min totale energi, mit totale udtryk. Mit væsen i en nøddeskal.

Kraft er det, mit hjerte vil.

At være i min egen kraft er, ikke at være underlagt andres kraft.

Kraft er min egen, grundlæggende energi.

Det er her, jeg finder min identitet og mit udtryk i verden.

Det er herfra, jeg udfolder min integritet.

Instinktet er, at jeg har noget bag mig, når jeg helt er til stede i mig selv, og handler ud i verden, med saft og kraft.

Det er at have min energi helt til stede i mig, holdt fast i den elastik, som mit instinkt er eller kan være, når jeg ikke er bundet til andet end min samvittighed og livslyst.

Vi søger vel alle intensitet og autensitet. Hvad skulle vi ellers være i live for?

Når vi åbner os for sandheden, åbner vi os for en kraft, der kan transformere alt. Det fordrer dog et ubetinget ønske om, at det sker, og at vi involverer alt i os selv, for at det kan ske.

Halvhjertet opførsel svarer til at tisse i bukserne, og så få andre til at tro, at fordi de er våde, har jeg gjort en indsats.

Sandhed er forbundet med kraft. Min egen sandhed kan være vigtigere end en dybere sandhed, fordi den passer bedre til mit ego, min dovenskab eller min indtjening. Så har jeg måske ikke brug for andet.

Når jeg vågner om morgenen og oplever min egen integritet, er det et andet udtryk for den kraft, som sandheden udøver i mig. Det er en sandhed, der henter sit potentiale fra et dybere sted.

Jeg har oplevet i spirituelle kredse overhovedet ikke at blive mødt. Det førte til, at mit hjerte holdt op med at slå, og at jeg skulle have stød, gennem hospitalsindlæggelse.

Det fortæller noget om, at det betyder noget, at vi er der for hinanden. Det svarer til at være der for et barn eller en kæreste, eller mere korrekt svarer det til ikke at være der for hinanden.

Når et barn ikke bliver rørt, dør det. Vi er afhængige af hinanden, ikke bare som noget fiktivt. Det er meget faktuelt. I mødet overfører vi kraft til hinanden. Mit væsen møder dit væsen, og jeg er måske en anden efter mødet end før mødet, fordi du har vist dig for mig, som du er.

Når det ikke sker, kan det være dybt kvalificerende. Sådan noget kan instinktstyrede mennesker finde på, men aldrig mennesker, der er dybt forbundet i deres sjæl.

Kraft er noget maskulint, hvor styrke er noget feminint. Styrke opstår indefra, mens kraft i højere grad er noget, der skaber et nyt rum, eller som tager sit eget rum. Styrke udfylder et rum, mens kraft i sit udtryk manifesterer et rum.

Instinktet indeholder i sig selv så meget kraft, at et menneske med en svag vilje, meget nemt vil kunne lade instinktet råde, i form af vrede eller aggression, måske vold, og er fuldstændigt ligeglad med alt andet.

At få sjælen i spil, i forhold til denne kraft, er i situationen praktisk taget umuligt. Det svarer til at sige pæne ord til en abe med frådende øjne og kløerne helt fremme. Det kan man ikke.

På den måde har det været ualmindeligt hårdt for guderne at implementere sjælen her på kloden, fordi instinktet meget nemt tager magten, og fra den position er fuldstændigt ligeglad men konsekvenserne.

Det er også instinktet, der underløber de smukke og fine intentioner, der kan være indeholdt i god opførsel.

Og det er også instinktet, der i slangens form overtaler Eva til at give Adam en uforglemmelig oplevelse, dog i en uansvarlig kontekst.

En mand mister sin kraft, nemmere end en kvinde. Til gengæld har manden til andre tider et overskud, der giver ham klare fordele. Så det handler i høj grad om at blive fortrolig med denne dynamik.

Når instinktet får lov til at styre, kan et menneske i sin væremåde være og reagere meget lavere end et dyr. Historien er fuld af rædselsfulde historier om sådan noget. Og det hører ikke kun fortiden til. Man skal holde sig på afstand af mennesker, der på den måde er utilregnelige.