Positiv historie

Det bedste, vi kan gøre for os selv og andre, er at være åbne, lyse, positive, kærlige.

Det kan jo ikke altid lade sig gøre, men vi skaber de bedste forudsætninger for alle ved at være det.

Ingen vinder ved negativitet og det, der er værre. Det lukker og begrænser, og det er imod livets lov.

Når man gør det onde eller det negative, så pådrager man sig skyld.

Det er meget faktuelt og vil blive oplevet som sådant, indtil man har sonet sin skyld, eller angret.

Vi kan godt finde mere moderne ord, men årsag og virkning hænger dybt sammen.

Uanset hvad vi roder os ud i, skal vi selv rode os ud af det igen. Det er en rigtigt god logik.

Vi kan ikke kigge en anden i øjnene, hvis vi har gjort noget i forhold til vedkommende, der ikke er i orden. Og sådan skal det være.

Hvis vi vælger det gode, og altid gør det gode i livet, vil vi altid kunne falde tilbage på os selv, og være i og med os selv.

Det, som jeg, positivt og af et godt hjerte, har gjort, alene eller sammen med andre, er det, vi kan falde tilbage på, og glæde os over.

Og jeg kan altid kigge en anden dybt i øjnene.

Det er det,, der skaber livet.

Alt, hvad man har gjort tidligere, vil vende tilbage.

Det vil det blive ved med, indtil man har lært at takle det i sandhed og kærlighed.

Når jeg evner at møde det i sandhed og kærlighed, vil jeg få den fri vilje til derefter at gøre det hele på min egen måde.

Men indtil da vil det dårlige blive ved at manifestere sig i mit sind, og jeg ved det godt. Jeg er ikke i tvivl om det, når jeg mærker det.

Det er en fantastisk fremragende logik, de har skruet sammen derude.

Det kaldes også at lære at opføre sig ordentligt, ikke som det er defineret af andre, men sådan som jeg godt selv ved, hvad handler om.

Et positivt menneske er et, der gør noget for at være positivt.

De fleste har kun plads ud i verden med en sur lunte.

Hvis vi indeholder mere, gør vi det i holdning, handling, attitude, væsen.

Så indeholder vi også modstandskraft, så vi ikke bare, som flertallet, lukker de sure skodder i, bare vi bliver tiltalt.

At være positiv af væsen er at have gjort noget inde i sig selv for at blive positiv, i handling, i udtryk, i tanke, i følelse. Hvis det er tilfældet, vil det, der kommer ud af ansigtet, også være meget mere end en sur lunte.

Livet har brug for, at vi positivt definerer og udtrykker os for og over for hinanden.

Det er ingen kunst at gøre det negativt. Det er derimod en kunst at gøre det positivt og at fastholde det sammen.

Det, som vi husker, og det, som vi kan bruge til noget, er det gode, vi skaber sammen.

Det gode er det, vi kan bygge på. Sådan har det altid været.

Det er ikke sådan, det altid håndteres i dag. Men det er, fordi mennesker er noget af det mest utaknemmelige, der findes. De tager hellere noget for givet end at sige tak for det, der er godt, og som har været godt.

Hvis det får noget, så vil det have mere. Det der ligesom med en pose slik. Man er kun optaget af det næste, der ligger i posen, ikke det, man har i munden. Det er ikke godt.

Det gode, vi gør sammen, er det, der skaber den sande historie.

De smukke ting, vi udfolder sammen, er dem, vi kan falde tilbage på, alene og i et større fællesskab.

Der, hvor vi begge eller alle, havde fokus rettet mod dem, som vi i virkeligheden er og var.

Der hvor vi lod livet udfolde sig, præcis sådan som det var, i al sin enkelthed.

Positiv historie er, når vi skaber noget, vi kan bygge på.

Positiv historie er skabt af lys og kærlighed og af smil og glæde.

Vi er ikke i tvivl om, når det sker. Og det fortrænger alt andet.

Positiv historie er, når menneskevæsenet siger ubetinget og tydeligt ja, og lever efter det.

Positiv historie er ubetinget at være der for hinanden.

Positiv historie er at tage hinanden i hænderne og at leve helt ukompliceret.

Alternativt, når det er nødvendigt, at lade det komplicerede få lov til at opløse sig til noget andet, stadig mens vi holder hinanden i hænderne, når vi har sagt ja til at gøre det sammen.