Når jeg møder dig

Vi har brug for hinanden. Ellers kan vi ikke overleve.

Vi har brug for at bestråle hinanden.

Vi skal vise, at vi kan lide hinanden.

I mødet slipper jeg noget af mit lys, for du kan få det.

Samtidig møder jeg dit lys, inde fra dit sande jeg.

Lys kan kun formidles i sandhed og kærlighed.

Når der ikke er lukket op, er der kun kulde, kynisme, at alt sker på betingelser, at du ikke har en værdi og en kvalitet i dig selv.

Når vi ikke er der for hinanden, opstår smerte, had, vrede, bagtalelse, løgn.

At møde hinanden fordrer, at vi begge lukker op.

Jantelov er at ekskludere. Sådan noget foregår altid i instinktets betingede og rædselsfulde verden.