Livlinen

Sjælen ser det store i det små.

Instinktet ser begrænsninger i alt.

Alt, hvad jeg skriver om, henter sin substans uden for instinktet. Men det giver kun mening at formidle det ind gennem instinktet. Det er nemlig vores forståelsesramme som mennesker.

Men uden min inspiration udefra ville det ikke være muligt.

Det er helt afgørende for alt, hvad jeg skriver om, at vi lader sjælen være rammen for forståelsen, ledsaget af positiv bevidsthed.

Et bundet instinkt forstår kun sin egen fortræffelighed.

Vi skal lære at slippe instinktets tro på, at det alene har styr på alt og på alle og altid. Det er denne tilstand, der forpester alt, hvad der er godt og levende.

Projektet er at få sjælen ind i menneskelivet, som er det samme som at få den ind igennem instinktet. Det lader sig kun gøre, hvis instinktet transformeres fra noget hårdt, kynisk, ubarmhjertigt til noget blødt, blidt og smukt. Det er noget af en opgave, men det er, hvad det handler om.

Som menneske har jeg en grundlæggende identitet, som er den, jeg i virkeligheden er.

Denne identitet er mit sande væsen. Hvis jeg slipper den, mister jeg også fornemmelsen af, hvem jeg helt grundlæggende er.

Mit sande væsen hænger sammen med min sjæl. Har man oplevet sig selv på et dybere plan, kan jeg ikke forestille mig, at nogen vil ønske en pseudoidentitet. Hvorfor Søren skulle man dog det?

Jeg har oplevet mennesker, der ikke ville kendes ved sandheden eller ved sig selv. Det må være meget smertefuldt, også når de vælger at projicere problemet ud. Før eller siden vil sandheden om sig selv banke på igen.

Intet anstændigt menneske vil ønske andet end igen at få fuld kontakt til sig selv.

Livlinen er den, der forbinder os i sandhed.

Livlinen er forbindelsen fra sjæl til sjæl.

Vores vitalitet er dybest set forbundet med sjælen.

Den, som vi egentlig er, er vores identitet som sjæl.

Instinktet er i den forbindelse kun en form, en skal, som vi har fået til at være jordiske i.

Hvis man kun lever gennem sit instinkt, lever man et meget overfladisk og gennemsnitligt liv.

Sandheden bliver tydeligere, jo mere sjælen er i spil.

Det betyder også, at to mennesker, der er i kontakt med sig selv, kan skabe noget meget smukt og unikt sammen.

Det er vigtigt altid at værne om noget, der er smukt og godt. Det opstår ikke af sig selv, og man kan ikke bare vade ind i det, og tro, at man kan behandle det, som det passer en.

Når noget bliver ødelagt, som er smukt og fint, kan det være ufatteligt smertefuldt.

Man kan ikke bygge på murbrokker.

Smerten ved noget, der er ødelagt, kan uden videre sammenlignes med en krig i den ydre verden.

Man kan ikke bygge oven på en ruinbunke.

Sandheden findes altid neden under det hele. Den faktuelle sammenhæng. Hvad der faktisk skete. Hvem der var skyldig, og hvordan det skete.

Sandheden betyder, at der findes en form, hvor livet igen har mulighed for at få en positiv form.

Det kan have lange udsigter, men det er rart at vide og mærke, at der bag ved kaos og ødelæggelse er noget virkeligt.

Livet i sin positive form kan kun opstå ved ordentlighed og positiv intention.

Alt negativt og destruktivt virker i en forkert retning.

Positiv intention er mennesker, der vil hinanden og sig selv det godt. Det skaber liv.

Positiv intention er mennesker, der vil hinanden og sig selv det godt. Det skaber liv.