Livet indeholder en stille logik

Al autoriseret viden lader sig opløse og udfolde på en ny måde ind gennem sjælen og et dybere perspektiv.

Al viden vil derfor skulle formuleres på ny, baseret på et sandt grundlag.

Alle lærebøger skal skrives om, og viden skal opbygges gennem egne oplevelser, som er det sande grundlag for at forstå noget som helst.

Det gælder videnskab i enhver form. Hvor der altid har været en, der satte dagsordenen, og hvor andre måtte rette ind. Det gjaldt ikke kun under pavekirken. Det gælder også i dag.

Når vi gør noget, så skal vi altid sikre os, at der er kvalitet i det, inden vi gør det. Så får vi gaver.

Give os selv den tid, der er nødvendig.

Livet indeholder en stille logik, der kan erkendes af alle.

Når det sker, vil der ikke længere være krig i verden.

Og vi vil begynde at tænke på hinanden og ikke kun på os selv.

Og vi vil søge de rigtige løsninger, der rækker langt, og ikke kun handler om at skabe profit og tiltrække vælgere. Og kunder i butikken.

Førstehåndsindtrykket

Alt i livet handler om, hvordan vi hver især møder det.

Det er det første møde, der ofte er afgørende for alt, hvad der sker senere.

Vi, jeg foretager et valg, og dette valg styrer alt, hvad jeg efterfølgende tager ind og tager til mig.

Førstehåndsindtrykket er også den ofte lidt for hurtige reaktion eller fordommen, som herefter får lov til at råde og virke.

Når jeg har taget min beslutning, lytter jeg ikke til andre, eller kun når det, de siger og gør, bekræfter mig.

Når ingen modsiger mig, og jeg ofte er enerådende i mit eget univers, kan jeg her udfolde skygger efter eget behag.

Jo mere umoden jeg er som menneske, jo mere lader jeg skyggerne råde og virke.

Vi kan med god ret spørge, om det er sundt. Jeg kan kun selv lave om på, hvad jeg har tilladt i mig selv.

Den højere bevidsthed evner at gå helt ind i feltet og være i stand til at opløse det ego, der har sat sig fast.

Men i hovedsagen og først og fremmest er det noget, man selv skal gøre, og selv skal korrigere sin attitude.

Denne attitude er alfafgørende for, hvordan jeg møder et hvilket som helst fænomen og et hvilket som helst menneske.

Jeg kan transformere alt, hvis jeg selv ønsker det. Jeg behøver ikke at hænge fast i noget overhovedet.

Er det ikke et godt budskab? Al smerte kan transformeres på den måde. Og vi kan altid være glade helt inde fra hjertet.

Det er et frit valg.

At gøre det er betingelsen for at kunne forstå det og erkende det.

Som også er betingelsen for efterfølgende at kunne tro på det.

Det kan ikke erfares på afstand eller alene ved tankens kraft.

Viljen skal materialiseres i handling, og bevidstheden skal følge med, men uden at lade fordommen råde. Sådan som det sker i langt de fleste mennesker.