INKARNATIONEN

– et nyt perspektiv i livet.

Ligeværd og at møde hinanden

At være helt til stede i livet, uanset hvad, er det, som det hele handler om.

Sammen bygger vi energi op i en relation. Hvad vi gør ved denne energi, er afgørende for alt andet. At vi altid kan se hinanden i øjnene.

Denne ordentlighed er udgangspunktet for alt. Hvis ikke den er på plads, er alt andet ligegyldigt.

At være sit væsen er at være ligeværdig. Her mødes sjæl, bevidsthed, instinkt og øvrig natur. Her er vi i vores guddommelige væren og vores formål med livet.

Nogle gange lykkes det at møde med andre på de samme vilkår. Det ker typisk i dyb elskov, hvor vi slipper alt, men det kan også være lige her og nu.

Det kan også være mødet med et barn eller et hvilket som helst menneske, der ikke stiller betingelser for mødet, andre end at vi bare skal være os selv. Og ikke spille roller. Bare være.

Når vi elsker hinanden, giver vi hinanden mere plads i vores eget liv.

Når vi ikke holder af hinanden, begrænser vi hinanden. Vi begrænser også os selv.

Kærlighed er på den måde noget meget konkret og noget meget fysisk, der rammer ind på følelser, på selvværd, på livsglæde. Kærlighed fordrer, at vi tager os selv alvorligt, at vi tager hinanden alvorligt. Ellers bliver det hele til rollespil, mere og mere tomt.

Ligeværd kan ikke være rollespil. Her møder vi hinanden umiddelbart. Her er der plads til kærlighed i os begge. Det er noget, vi skal øve os på. Det er noget, vi skal ville. Det er noget, vi dagligt skal arbejde på, og som voksne være meget bevidste om.

Når vi er ligeværdige, skal vi ikke bevise noget. Vi skal ikke lade som om. Vi kan bare være.

Når vi lukker op for os selv, mod hinanden, så åbner verden sig.

Når vi slipper fortiden, vore forældre, og du møder mig, så vil noget magisk ske.

Ligeværd er, at jeg møder dig, og du møder mig. Ikke oppefra. Ikke nedefra.

Ligeværd har noget med følelser at gøre. At vi i mødet anerkender hinanden for dem, vi er.

Ethvert menneske, der mener at vide bedre om et andet menneske, har ikke fattet noget som helst.

Ethvert menneske, der tager sig selv alvorligt, har taget det første skridt til at forstå, hvad det hele handler om.

At tage sig selv alvorligt har ikke noget at gøre med panderynker, eller at være bedrevidende. Det har noget at gøre med at møde sig selv på en god og en positiv måde.

Det er det første skridt til at være stilfærdigt i livet. Og det er det første skridt hen imod ligeværd, hvor vi møder en anden på de samme vilkår.

At møde et andet menneske kan aldrig være at bevæge sig ind i dette menneske og tro, at man ved bedre.

Selv om mange relationer foregår på den måde, bliver det ikke mere rigtigt af den grund.

Ægte ligeværd hænger formodentlig sammen med, at vi har mødtes i tidligere liv og øvet os på altid at være ordentlige.

Hvis vi har det i os, er det ikke svært. Men mange har rigtigt svært ved det, og kløjs i det i en sådan grad, at de vel nærmest aldrig har formået at være ordentligt ligeværdige.

Mange ryger næsten pr. automatik ind i en hierarkisk orden, hvor de enten ser sig selv som ufejlbarlige eller som underdanige. Det gælder i øvrigt, uanset hvad de kalder sig selv eller udtrykker.

Ligeværd er en tilstand, vi har i os, som er naturlig, hvis vi lader den virke og praktiserer den.

Ligeværd findes i mange versioner. Men det handler altid om, at vi lukker op for øjeblikket, og bare ser, hvad der sker.

Betingelsen for ligeværd og interaktion i en relation er, at jeg vil have dig ind i mit liv, og du vil have mig ind i dit liv. Ellers virker det ikke.

Ligeværd er et meget sjældent fænomen blandt mennesker. Langt det meste foregår på betingelser.

Ægte ligeværd og ægte møde er, at vi er åbne over for hinanden, og lader energi og interesse flyde, uden at der aktiveres et spil.

Når der er penge i spil, er der som udgangspunkt og normalt ikke noget ligeværd, heller ikke når der er hvide kitler eller andre autoritetssymboler.

Ligeværd er det, der skal til, hvis vi for alvor ønsker en anderledes verden.

Det er, at vi lytter til hinanden, er der for hinanden, at vi tager hinanden alvorligt.

At lade dig komme ind i mit liv, og lade mig komme ind i dit liv, er det, som det handler om, hvor vi lukker op for hinanden, uden på forhånd at sætte nogle begrænsninger og at stille nogle betingelser.