INKARNATIONEN

– et nyt perspektiv i livet.

Vi har levet før

Vi er bundet af en dybere sammenhæng.

Selv om nogle forsøger at løbe fra deres aftaler og deres ansvar, og med alle til rådighed værende midler, vil det ikke lykkes.

Vi kommer her med et bestemt formål, og det slipper vi ikke for, heller ikke selv om vi, med alt hvad vi har, forsøger at gøre andre forkerte og os selv som de eneste rigtige i hele verden, ja allierer os til højre og venstre. Det vil ikke lykkes.

Havde vi nu taget det hele i den rigtige rækkefølge, ville vi ovenikøbet meget positivt have profiteret af det.

At have levet før og at have gjort noget godt i et tidligere liv er ikke ensbetydende med, at man også gør det i dette liv.

Når vi fødes på ny, begynder livet også forfra, selv om vi kan medbringe mønstre. Men vi er stadig i denne inkarnation frie til at udfolde livet på vores egen måde, selvfølgelig under skyldigt hensyn til den identitet, som vi har med os. Men det er ikke sikkert, at vi tillader den at komme i spil. Det er vist meget op til os selv, og ikke mindst vores moral, hvor meget der får plads.

Det er kun kærligheden, der har mulighed for at komme igennem. Så det handler meget om, hvordan vi administrerer kærligheden i dette liv.

Formålet med at beskæftige sig med tidligere liv er at forholde sig til, hvilke kompetencer vi har medbragt. En sådan viden vil afgørende kunne hjælpe os med at forstå os selv og hinanden.

Hvis der er noget, vi er specielt gode til, er det ofte, fordi vi har øvet os i mange liv. Det kan være små detaljer, som vi bare har flair for.

På den måde kan der være stor kvalitet forbundet med at mødes, fordi vi to måske kan noget sammen, som ingen andre kan. Vi kan det, fordi vi altid har været ordentlige og tilregnelige.

De mennesker, som vi er sammen med, eller møder i dette liv, er sandsynligvis nogle, som vi har været sammen med før. Ikke nødvendigvis i de samme roller, men for at lære hinanden at kende og for at hjælpe hinanden.

Jeg har selv oplevet, hvordan der på grund af et dybt kendskab til hinanden blev genereret en meget speciel og meget smuk energi, der i øvrigt kunne tåle ganske meget, og voksede gennem samværet, også ved mødet med store problemer. Det varede, lige så længe begge blev på sporet og i hjerterne. Hjerteenergien giver noget helt specielt i livet.

Hvad skal vi så bruge det til? Det handler i hvert fald om at skabe en kontinuitet i livet, der baserer sig på sandhed og glæde og tillid ind i alle kroge af livet. Det er en mulighed, som vil kunne eliminere meget af den ondskab og kynisme, som findes i verden i dag.

Mennesket uden kontakt til sin sjæl behandler andre mennesker, alene ud fra et instinktperspektiv. Hvordan de ser ud. Hvordan de matcher nogle ydre krav, hvordan de lever op til normerne.

Mennesket med kontakt tager et anderledes hensyn til andre og kigger på, hvordan de er i deres væsen. Det er en helt anderledes proces og et helt anderledes hensyn, der bringes i spil.

Vi kan sagtens være forbundet på sjæleplan uden at være det i menneskelivet. Den mest begunstigede i det spil er den mest ærlige og den mindst egostyrede.

Hvis man har kontakt til sin sjæl, og har en positiv kontakt til sit menneskevæsen, kan man faktisk jonglere i begge niveauer, og se det hele på afstand. Det giver et meget større råderum end dem, der ikke har styr på sig selv.

Det er værd at bemærke, at følelser har mere kontakt til sjælen end til det menneske, der lever i modstand.

Det er også værd at bemærke, at adgang til sjælen er synonymt med evnen til at blive og være både i sandhed og i kærlighed. Kynisme bliver forment adgang til sjælen, ligesom kalkulation også bliver det.

Vi har lavet nogle aftaler, inden vi kom hertil. Vi kan godt kalde dem karmiske bånd. Det er nogle meget realistiske aftaler med en meget stor frihedsgrad, og også en stor frihed, når vi siger ja til dem og lever dem. Der er stor glæde.

Når de bliver brudt, fordi nogle ikke overholder deres aftaler, kan det afstedkomme stor smerte. Jeg har selv oplevet det, og har i den forbindelse fået stor hjælp til at forstå mig selv i det, især fordi de involverede har haft meget svært ved at opføre sig ordentligt.

Jeg har oplevet at blive behandlet som mindre end ingenting. Mere end én gang.

Min hjælp har været meget specifik fra væsener, der ikke er jordiske. Som en sidegevinst har det giv et mig stor indsigt i, hvad menneskelighed er, og bestemt også, hvad det ikke er.

At blive behandler som noget, modsat ingenting, er at modtage kærlighed, at føle sig elsket. Det har ethvert barn brug for. Det er derfor, vi inkarnerer. Det er derfor, vi får et jordisk liv. For at vi i fællesskab kan udfolde kærligheden.

Det er for at opleve og udfolde substans i kærlighed og i sandhed. Det er livets mening.