INKARNATIONEN

– et nyt perspektiv i livet.

Vi har levet før

Formålet med at beskæftige sig med tidligere liv er at forholde sig til, hvilke kompetencer vi har medbragt. En sådan viden vil afgørende kunne hjælpe os med at forstå os selv og hinanden.

Hvis der er noget, vi er specielt gode til, er det ofte, fordi vi har øvet os i mange liv. Det kan være små detaljer, som vi bare har flair for.

På den måde kan der være stor kvalitet forbundet med at mødes, fordi vi to måske kan noget sammen, som ingen andre kan. Vi kan det, fordi vi altid har været ordentlige og tilregnelige.

De mennesker, som vi er sammen med, eller møder i dette liv, er sandsynligvis nogle, som vi har været sammen med før. Ikke nødvendigvis i de samme roller, men for at lære hinanden at kende og for at hjælpe hinanden.

Jeg har selv oplevet, hvordan der på grund af et dybt kendskab til hinanden blev genereret en meget speciel og meget smuk energi, der i øvrigt kunne tåle ganske meget, og voksede gennem samværet, også ved mødet med store problemer. Det varede, lige så længe begge blev på sporet og i hjerterne. Hjerteenergien giver noget helt specielt i livet.

Hvad skal vi så bruge det til? Det handler i hvert fald om at skabe en kontinuitet i livet, der baserer sig på sandhed og glæde og tillid ind i alle kroge af livet. Det er en mulighed, som vil kunne eliminere meget af den ondskab og kynisme, som findes i verden i dag.