INKARNATIONEN

– et nyt perspektiv i livet.

Samvittigheden som et værktøj

Dårlig opførsel er forurening.

Dårlig opførsel spreder sig som ringe i vandet.

Går altid ud over andre.

God opførsel virker på en tilsvarende måde.

Den påvirker andre  positivt.

Vi lægger lag på lag oven på os selv. De gode gerninger kan vi efterfølgende vende tilbage til og trække på. De er med til at gøre os til gode mennesker. Og vi bliver selv glade af dem.

De dårlige handlinger virker på tilsvarende måde. Dem skal vi kæmpe med, hvis vi ønsker at komme tilbage på sporet igen.

Hvis vi har opført os tåbeligt, skal vi selv gøre noget for at finde tilbage igen. Selvfølgelig.

At finde vejen gennem sig selv.

Jeg er altid forpligtet af mig selv. Det er et ansvar, som jeg ikke kan, og heller ikke har noget ønske om at løbe fra.

Jeg kan ikke handle på vegne af andre. Men jeg kan sørge for, at jeg ikke gør noget, der ikke er i orden. På den måde vil jeg gøre mit til, at andre også kan handle i god overensstemmelse med sig selv.

Det vigtigste i livet i alle forhold er, at man er ordentlig. Det kan ikke betones tydeligt nok.

Det er simpelt hen grundforudsætningen for at kunne være pålidelig, over for sig selv og over for andre.

At være der, når det gælder, for et andet menneske, men være der med hele sit væsen.

Ikke bare halvhjertet eller i forestillingen, men være helt til stede og understøtte, hvis det er nødvendigt.

Det er den måde, vi skaber virkelighed på.

Det er ikke noget, der foregår i fantasien, eller med tilbagevirkende kraft.

Vi vil altid være bundet af vores position, som er det aftryk, vi har sat i verden.

Det handler kort fortalt om alt, hvad vi har involveret os i til dato.

Man kan ikke skjule noget ved at fortie det.

Hvad enten det er et overgreb, som man ikke vil være ved.

Eller noget, som man skulle have gjort i forhold til et andet menneske.

Det, man gjorde, eller som man undlod at gøre, vil vedblive at være der, i hvert fald indtil man aktivt gøre noget for at ændre det. Man skal gøre det selv.

Vi har alle sammen en kerne, som vi kan finde ind til.

Vi kan ikke lyve for os selv, hvis vi er ærlige.

Vi kan godt tro, vi kan og ved noget andet, end hvad der er sandt, men det holder ikke i længden.

Det er sjælens skyld, at det forholder sig sådan.

Altid at kunne være sig selv bekendt.

Altid at kunne kigge sig selv i øjnene.

Og smile!

Vi ved godt, hvad der er rigtigt, og vi kan mærke, når vi gør noget forkert. Det skyldes, at vi har en sjæl, som forbinder os med bevidstheden om det gode og det, der ikke er godt.

Denne bevidsthed er en måde at finde ud af, hvornår vi skal gøre noget, og hvornår vi ikke skal. Hvis vi ønsker det, får vi her et fantastisk redskab, når vi skal tage beslutninger.

Mon ikke de fleste allerede navigerer efter samvittigheden. Det behøver jo ikke at være dårligt at mærke, hvad der er rigtigt.