Hvorfor gør vi det, vi gør?

Kampen mellem sjæl og instinkt er beskrevet mange steder i litteraturen.

Det er helt oplagt at nævne Faidros af Platon.

Men det er også kampen mellem det gode det onde, som er temaet mange steder i Bibelen.

Eventyr har næsten altid denne dualitet i sig.

Den sproglige klædedragt er forskellig, ligesom temaerne jo også kan være det. Men når det rammer os, har det fat i noget sandt, som vi også, på en eller anden måde, kan bruge.

Nogle former har brug for at blive udtrykt i et nyt sprog.

Hvordan vi skal forstå dilemmaerne, vil for de fleste skulle beskrives i nogle andre ord for helt at blive nærværende.

Det handler jo altid om, hvad jeg gør, når jeg står i et konkret dilemma. Hvad skal jeg vælge?

Hvis jeg mærker efter, kan jeg sagtens mærke, hvordan noget er mere rigtigt end andet. Mere sundt end andet. Mere sandt end andet.

Og det er ikke svar, der er defineret eller givet af andre, eller givet på forhånd. Når det kommer til stykket, kan jeg kun selv mærke, hvad der er det rigtige for mig.

Det betyder ikke, at det er tilfældigt.

Men det betyder, at andre aldrig afgørende kan tage en beslutning på vegne af mig.

Jeg ved godt, hvad det vil sige, hvis jeg er helt til stede i mig selv, også at svaret ikke er tilfældigt.

Der er noget, der er sandt i livet.

Det trækkes vi alle sammen imod.

Vi kan sige ja til det. Så bliver det tydeligere.

Nogle går i modstand. Men det er der stadig. Så virker det bare anderledes.

Det sande er forbundet med det dybeste af os.

Det kan være noget om, hvem vi i virkeligheder er.

Det kan være noget om, hvad vi i virkeligheden skal.

Det bedste er jo altid, at vi følger det, og lever efter det.

Gør vi det, vil vi opleve et liv i kærlighed.

Hvad driver os?

Gør vi det, vi allerhelst vil?

Det som vi allerdybest vil?

Hvad er den sande drivkraft i vore handlinger?

Hvad har vi allermest lyst til?

Svaret kan godt afsløre noget om vores egentlige væsen. Hvis altså vi har den fornødne tålmodighed og ro til at finde det.

Når vi har været heldige at finde det, har vi også mærket den ro og sandhed, der fulgte med i øjeblikket.

I de sande svar spiller alt sammen i os, ikke kun et tilfældigt drive, eller noget, vi gør, for at slå tiden ihjel.

Sandheden har fat i sjælen og i evigheden. Den kan vi falde til ro i.