Hvad kan jeg gøre for dig?

At blive elsket er det smukkeste af alt.

Men vi skal altid vide at være taknemmelige og elske igen.

Ikke som en byttehandel, Men fordi vi begge er en del af skaberværket. Og i den ånd skylder hinanden at udveksle.

Kærlighed kan kun være gensidig.

Men kærlighed er ikke en handelsvare.

Måske handler livet i virkeligheden om, hvad jeg kan gøre for dig.

Vi skal vide at gøre hinanden elskværdige.

Kærligheden til og fra et andet menneske er med til at gøre både mig selv og den anden til noget særligt, ikke mindst oplevelsen af, at vi er der for hinanden.

At være knyttet til et andet menneske har en særlig kvalitet.

Det er noget, der foregår over tid, at vi først siger ja til hinanden, at vi senere på en eller anden måde smelter sammen, så der opstår en fælles identitet, noget som vi har sammen, noget der skaber et bånd, som ikke sådan lige uden videre kan brydes.

Båndet er baseret på et tillidsforhold, at vi føler noget for hinanden, at vi gerne vil noget sammen, at vi gør noget sammen, at vi kan lide hinanden.

Båndet giver en vished hos os begge, noget som vi kan falde tilbage på, og føle os trygge ved.

Båndet er et andet udtryk for, at vi regner hinanden for noget særligt, at vi gerne vil gøre noget særligt for den anden, og gøre noget særligt sammen.

Når vi er sammen, udvikler vi noget sammen, som gør os stolte og glade i hinandens selskab.

Når jeg siger dit navn, vækker det en særlig klang.

At være knyttet til et andet menneske har en særlig kvalitet.

Det er en identitet, som gør vores indbyrdes relation til noget unikt, noget specielt. Noget som vi gerne vil værne om.

At udvikle sig sammen er i kærlighed at gå ind i nogle lag, hvor vi ikke har været før.

At lukke op for sig selv er, så længe vi har hjerteforbindelse, også at lukke op for den anden.

At lukke op for os selv er at lukke op for alle aspekter i os selv. Hvis den anden følger med, vil det tilsvarende lukke op for alle aspekter i ham eller hende.

På den måde påvirker vi hinanden. Alt, hvad der er lukket ned, er det måske hos begge.

I mange forhold kompenserer man hinandens manglende evner og behov. Hun er den bløde og kærlige. Han er den praktiske og lidt kantede.

Når vi lukker op, bryder vi disse mønstre, i hvert fald før eller siden.

Der er jo ingen, der lukker op for alt på én gang. Alt foregår normalt i et tempo, som vi begge kan følge med til.

Der foregår også brud, der kan være meget smertefulde. Det sker som regel, når den ene på afgørende områder er meget lukket.

Formålet med at skrive dette afsnit er at fortælle, at personlig udvikling også involverer engagement i forhold til andre. Det kan ikke være anderledes.

At udvikle sig i kærlighed er at tage sjælen i ed, og at omforme de lavere instinkter i vores væsen til noget højere.

Vi har brug for ikke kun at kigge indad, men også at være opmærksom på, hvad der rører sig omkring os, især i vores nærmeste omgangskreds, blandt dem, som vi er tættest knyttet til.

Vi gør noget ved hinanden, helt bogstaveligt. Det er nemt at mærke, især når det føles rart og dejligt.

Vi berører hinanden på mange niveauer, især i en relation. Berøringen er først og fremmest følelsesmæssig. Men hele vores væsen er i spil. Det gælder således både det mentale apparat og vore seksualitet.

Når udviklingen sker stilfærdigt og harmonisk, vil der være en god overensstemmelse mellem de forskellige niveauer.

Men der kan være nogle meget vanskelige brudflader, begrundet i ikke mindst dårlige oplevelser tidligere i livet, der kan have sat sig i form af noget traumatisk, der efterlader et menneske i et tilstand af sårbarhed, som kan udløse voldsomme reaktioner.

Når hele vores væsen berøres i en udvikling, vil de dybeste niveauer også blive aktiveret, før eller siden.

Vi skal altid tage hensyn til hinanden. Vi skal altid arbejde på at nærme os hinanden. Vi skal altid lytte.

Det er ikke altid nok. Men vi må aldrig glemme at spørge: Hvad kan jeg gøre for dig?