Energi er guddommelig

Skærtorsdag 2019 var jeg i Assisi og besøgte, som i øvrigt hver morgen under mine besøg, i hvert fald i 2019, Frans’ krypt.

De ord, der kom til mig, var:

Guddommelighed er at være i sig selv og med sig selv.

Først tænkte jeg, at det kunne jeg ikke skrive. Men jeg gjorde det alligevel.

Forståelsen har udfoldet sig i månederne efter, især under mig næste besøg i Assisi i pinsen 2019.

Det var her, det blev tydeligt for mig, at energi er guddommelig. At vi altid er bundet op på en guddommelig logik.

Vi er skabt i en form, som vi skal udfylde. Meningen med livet er at udfylde denne form, som er et liv i frihed, hvor vi skal lære hvad glæde er, hvad kærlighed er, og jo også hvad seksualitet og nydelse er.

Det hele kommer til os, hvis vi lader det komme til os.

Vi er alle sammen en del af en guddommelig energi. Den bevidsthed kan vi give slip ind i, og dermed vide, at der er et formål med livet, som vi deltager i. Og at det er vores afgørelse, om vi vil deltage med hele vores hjerte, og dermed bidrage til udfoldelsen af den guddommelige mening med det hele. Det er da noget af et tilbud!

Vi gør noget sammen, fordi vi ønsker, at verden skal være et bedre sted for alle!

Følgende er skrevet i skoven oven for Assisi den 12. juni 2019, hvor Frans og hans munkevenner, mere end 800 år tidligere, brugte meget tid, alene og sammen, til fordybelse og forståelse.

Erkendelser er noget, der kommer ved at være. Ved at mærke. Ved stilhed. Ved ro. Ved glæde. Ved hengivenhed. Ved ydmyghed. Ved at være i overensstemmelse med sig selv.

Med min guddommelighed bliver jeg fyldt op af et højere formål.

Livet er et valg, vi tager. Ønsker vi at lade lyset komme ind i os?

Sandheden ned igennem benene. Der er erindringer gemt i benene. Situationer, hvor der skete noget, der ikke var rart. Så stikker jeg enten af, eller bliver i det.

Vejen ned igennem kroppen passerer seksualiteten.

Oplevelser findes i benene, hvor energien samles på vej op.

Respekt er aldrig at interagere i andres energi, men at anerkende den i den form, den har. Det handler om integritet. Det handler om respekt. Det handler om at være åben over for, at noget kan være anderledes, uden derfor at være forkert.

At min måde måske ikke er den eneste, der findes i sandhed.

At være sandhed er netop at være i sig selv i lys.

At gå ind igennem sig selv er at anerkende, hvad der dukker op.

At være i sig selv er at være i sit eget lys, når jeg er det i sandhed.

At gå ned igennem mig selv er altid at være og blive i min egen energi, altid i respekt for min dybe forbundethed.

Aldrig at gå ud af mig selv. Aldrig at have disrespekt for et andet menneske og dette menneskes integritet.

Positivt at være i mig selv i alt, og altid at møde verden derfra.

Hvis jeg foretager mig noget, der ikke i orden, skal jeg øjeblikkeligt trække mig tilbage og forstå, hvad jeg har gjort. At blive i dårlig opførsel vil forværre alt.

Vi behøver ikke ritualer eller bestemte ord. Vi skal forstå, hvad det hele handler om. Så kan vi prøve at finde vore egne ord eller en andens, der er gået vejen og har forstået logikken eller sammenhængen. Det handler ikke om regler. Det handler om forståelse og bevidsthed.

Altid at vende positivt imod hinanden i kærlighed.

At gå ind i en relation er at sige ja til at dele energi, seksuelt, følelsesmæssigt og mentalt. At vi sammen bliver enige om, hvad vi gerne vil, og hvordan det skal forstås. Det er noget, som du og jeg bliver enige om i fællesskab, altid med behørigt hensyn til eventualiteter, som vi ikke ved noget om.

En aftale skal indeholde en åbenhed over for, hvad der kan dukke op, uden at fortrænge eller forvrænge det.

Følgende har jeg lært af Frans: Det er vigtigt altid positivt at blive i sin egen energi.

Og aldrig at fortrænge noget. Det handler ikke om de ord, vi bruger. Det handler om, hvordan vi møder alt i livet.

Det handler ikke om, hvad jeg gør, men at jeg gør, at jeg gør noget i retning af det, jeg skal.

At jeg ikke fornægter eller fortrænger eller forvrænger.

Men at jeg stille anerkender og forstår. At jeg aktivt gør noget for at nærme mig et svar. Aktivt og positivt.

Aldrig negativt og slet ikke destruktivt. Åbent og ærligt og kærligt.

Den måde, energi er samlet og samler sig på i kroppen, lader sig kun forstå ved at have sagt ja til at ville være og blive i den, ved at lade den opstå i den form, den opstår i, uden på nogen måde at manipulere.

Man må kun manipulere med energi, hvis det er for at hjælpe et andet eller andre mennesker. Ellers skal man holde sig væk og lade livet opstå af sig selv. Det er den bedste problemløser, der findes.

Energi er guddommelig. Vi er som mennesker placeret i denne energi ved inkarnationen. Og vi kan handle ind i den. Vi skal altid have respekt for den og kunne se os selv i øjnene.

Så er vi på den rigtige side af os selv og hinanden.