Energi og sandhed

Positivt og stilfærdigt at blive i sin egen energi er det, der afgørende skal til for at bevare min egen integritet, og i øvrigt også min virilitet.

Jeg ødelægger ikke noget for mig selv, og jeg ødelægger ikke noget for andre. Jeg bevarer min fysiske integritet og rytmik. Jeg bevarer min bevægelsesevne og min oplevelse af mig selv som et levende væsen.

På den måde kan jeg altid blive i mig selv og min egen energi.

At anerkende min egen energi, præcis sådan som den er.

Og en andens. Uden at ville lægge en tolkning ind over.

Sandhed er at være i sin egen energi. At stå i sig selv. At stå ved sig selv. At være et troværdigt billede af sig selv.

Vores egen energi er det sande af os. Vi ved godt, hvad det handler om, når vi mærker os selv.

Vi er alle sammen i en form, der indeholder energi.

Når vi interagerer, kan vi lade formerne glide ind i hinanden, og på den måde udveksle.

Vi lærer gennem livet, hvor målet er at udvide vores evne til at forstå, gennem handlinger.

Positiv læring er positiv udvidelse, og en stadigt bedre evne til at forstå flere niveauer.

I sjælens verden lærer vi at nuancere, hvor instinktet er meget mere regelret og udifferentieret.

Vi kan også kalde det fordomsfuldt eller normfyldt, hvor energien bremses, og hvor man ikke er i stand til at forstå hinanden, også selv om man står lige ved siden af hinanden, og burde evne at forstå.

Man er i den samme virkelighed, men ser den helt forskelligt. Det kan være yderst besynderligt at opleve sådan noget.

At være i sin egen energi er at være i sin egen sandhed.

At være i sit eget lys er at være i sin egen sandhed.

Det kan man kun være i ydmyghed, ærlighed, hengivenhed.

Man kan ikke proklamere det. Det er ikke sandt.

Energi er det, der lukker sig op, når vi giver plads til kærligheden.

I fuld oprigtighed og glæde. Vi kan mærke, at vi bliver fyldt op.

Vi kan godt mærke, hvad der er sandt, i form af energi, inde i os selv. Det er vores bundethed til en dybere sammenhæng.

Vi er alle sammen i en fælles energi.

Hvis alle gjorde, præcis som de skulle, og alle var helt til stede i deres egen energi, ville vi kunne mærke hinanden, når vi ville. Vi ville kende vores kald, vores mening med livet. Vi ville altid kunne smile til hinanden, og kigge hinanden dybt i øjnene.

Når vi mærker glæden i hinanden, er det denne energi, dette lys, som vi har fat i.

Denne fælles energi er vi født ind i. Vi skal alle integrere den i os selv, for at udfylde vores egen, individuelle mening med livet. Gør vi det, har vi forstået, hvad det hele drejer sig om.

At få lyset ind i livet. At få sandheden ind i livet. At gøre mit liv til mit, men i bevidstheden om, at det er noget, jeg har modtaget, for at skulle gøre det færdigt selv.

At blive i sin egen energi kendes også som ordentlighed.

Vi skal altid tage os selv og andre dybt alvorligt, møde de problemer, der opstår.

Når vi møder noget ansigt til ansigt, vil vi altid kunne transformere det, stille og roligt.

Mirakler er den hurtige måde, men stilfærdige glæder er lige så effektivt på den lange bane.

Magi er, at vi positivt er i vores sande mening med livet.

Den guddommelige vilje er bundet i vores energi.

Vi kan ikke bare gøre, som det passer os.

Selv om vi ikke vil være ved os selv, får vi ikke lov til at undslippe.

Alle er på den måde bundet til et fælles projekt og en fælles vilje.

Det handler om at tage opgaven på os, at blive voksne.

Det er i orden at være usikker. Men det er ikke i orden bevidst at være umoden og uansvarlig.

Nogle gange er vi mere skrøbelige end andre. Og kan mærke noget meget fint inde i os selv. Noget der unddrager sig sprog. Som kun er i sine egen fine og meget unikke energi.

Sådan en oplevelse skal man ikke dele med andre. Man skal lade den være, indtil den selv finder vej til en form, hvor jeg igen kan ånde frit.

Måske sove på det, som ofte er en god idé.

Energi bevæger sig i energibaner. Det er vigtigt, at vi lader noget sandt få sin egen udfoldelse indefra.

Når noget ikke får lov til, eller har fået lov til, at udfolde sig naturligt og på sin egen måde, er det særligt vigtigt, at vi giver det lov til at finde sin egen ro og sin egen form.

Liv er energi. Energi er liv.

Det handler om, at vi udfylder livet med sandhed og i sandhed.

Former af liv har ikke på forhånd nogen værdi. Det handler om, hvad vi gør dem til, hvordan vi engagerer os i livet.

Hvordan vi er i livet.

Det, vi skaber sammen i sandhed, fylder.

Kærlighed og lys fylder, skaber substans.

Vi kan bygge på kærlighed. Vi kan bygge på tro.

Ægthed og kærlighed skaber et bånd og en struktur, som vi kan gøre stærkere og stærkere, hvis vi vil det.

At trække vejret ind igennem sin sandhed.

At tillade sig selv at tage den i øjesyn.

At vide med mig selv, hvad jeg har det godt med, og hvad jeg godt kan lide.

At tillade mig selv at glæde mig over det. Over det gode.

Vi er altid til stede i en totalenergi, som vi selv skal tage ansvaret for.

Der er ingen andre til at gøre det.

Denne energi er underlagt den frie vilje.

Jeg, for mit eget vedkommende, skal tage stilling til, hvad jeg vil bruge min energi og mit liv til.

Opgaven er at mærke mig selv, og at finde det punkt i mig selv, hvor jeg skal handle ud fra.

Jeg skal altid kunne stå inde for mig selv. Og gør jeg det rigtigt, får jeg det godt.

Vi skaber selv vores virkelighed. Ingen andre.

Den energi, vi har fået, skal bruges til at udtrykke vores sandhed med.

Energi er grundlaget for fri vilje.

Jo mere fri energi, jo mere fri vilje.

Frihed er muligheden for at få sjælen i spil.

Når vi ikke er på plads i os selv, er det vigtigt at være ordentlige i alt.

God opførsel er muligheden for positivt at finde mig selv og være mig selv.

Hvor er jeg i forhold til mig selv?

Er jeg et sandt udtrykt for mig selv

Er jeg et gennemført ordentligt menneske?

Har jeg sagt ja til mig selv, inden jeg foretog den næste handling?

Det er alt sammen simple ting at gøre og være.

Det er at være i min egen energi og i min egen sandhed.

Det er en mulighed for alle.

Energi er som udgangspunkt kvantitet

Sandhed er noget kvalitativt

Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver gamle.

Vi bliver gamle, fordi vi holder op med at lege.

Umiddelbart er der ingen sammenhæng mellem energi og sandhed.

Eller kun ved altid at være det, jeg er.

Sammenhængen opstår ved at gøre noget, at leve noget, at være noget.

Hvis det, vi gør, lever eller er, er noget udvendigt, har vi ingen kontakt med sandhed, eller begrebet er irrelevant. Det er bare en attitude, en tom form.

Instinktet interesserer sig kun for det energetiske aspekt, for så vidt det handler om præstation, om indtægt, om selvbillede, altså ego, om underholdning.

Instinkt er ligeglad med sandhed og en dybere mening.

Sjælen er at være i sandhed med sin energi.

Et hårdt hjerte kan kun kigge på verden som en fordom, normfyldt.

Et hårdt hjerte er i et følelseskoldt instinkt. Kalkuleret. Kynisk. Betinget.