Energi er kontinuitet

Vi er den, vi er, hele tiden. Vi er vores egen kontinuitet.

Altid og i alt at have kontakt til sig selv.

Livets kontinuitet er hjertets kontinuitet.

At blive i sin kontinuitet er at blive i sit hjerte.

At være den, jeg er, og altid at stå inde for det.

At forfølge mit eget spor i livet.

Kontinuitet i alt i livet er det, der gør os virkelige.

Kontinuitet i alt der det, der bringer sjælen i spil.

Kontinuitet er først og fremmest båret af det dybest i os, af vores intention og deraf af vore handlinger.

Kontinuitet understøttes af følelser og tanker og sanser. Hvis vi bliver i os selv, kan vi mærke vores egen guddommelighed.

Vi er altid forpligtede af os selv, og af alt, hvad vi har gjort og tænkt.

Kontinuiteten er inde i samspillet mellem vores menneskevæsen og vores sjæl, hvor den frie vilje også er i spil.

Men vi er bundet af ordentlighed, en forpligtelse ind i det dybeste af os.

Vi ved udmærket, hver især, præcis hvad det handler om.

Vi er summen af vore handlinger, ingen undtaget.

Det ved de fleste formodentlig udmærket med sig selv, idet de gør sig umage med altid at være ordentlige, og sådan skal det også være.

Når vi gør noget, der ikke er i orden, binder det os, fordi vi skal lære, hvordan man altid opfører sig ordentlige.

Det hænger sammen med, at vi er mennesker, og at mennesker har en særligt forpligtelse i sit væsen.

Et menneske er ikke bare en videreudvikling af et evolutionært forløb.

Et menneske er også et væsen, skabt i et andet og dybere perspektiv.

De fleste ved det instinktivt ved af sig selv altid at handle på en måde, så de altid kan stå inde for sig selv, og kan se sig selv i øjnene.

Vi skal ikke kunne stikke af for noget dårligt, vi har gjort.

Og sådan skal det være.

Der er intet i livet, der ikke har en naturlig begrundelse, og som ikke kan mødes positivt og enkelt.

Hvis vi altid har opført os ordentligt, kan vi altid kigge os selv stilfærdigt i øjnene.

Alt kan favnes positivt og stilfærdigt. Men vi skal selvfølgelig selv være indstillet på det.

Og vi skal også selv gøre en aktiv indsats, så andet ikke får magten undervejs.

Ethvert menneske fødes ind i en kontinuitet, som er den ramme, som livet er lagt ind i.

Det er som en slags kanal, hvor livet løber. Energien er vandet, og mennesket er i en båd på vej igennem kanalen, som er livets kontinuitet eller fremadskridende livsproces.

Vi er bundet af et forløb, uanset hvordan vi forholder os til det. Hvis man er med sit kald, er man i overensstemmelse med det, som man skal i livet.

Mennesker, der løber rundt i modstand, svarer til et barn, der hele tiden skriger, at det ikke vil det, som det skal. Men det ændrer ikke på den linje, der er tegnet, inden man blev født.

At man fortsætter med at opfører sig fuldstændigt tåbeligt og åndssvagt, ændrer ikke på, at man er bundet af nogle aftaler.

Den, som følger sit kald, har særlige privilegier i forhold til dem, der på ingen måde opfører sig ordentligt. Det skal ikke kunne betale sig at være krukket ud over alle tilladelige grænser, ovenikøbet med destruktive, skadelige elementer.

Ethvert menneske har sin helt unikke form, sit helt unikke indhold, sin helt unikke karakter.

Ethvert mennesker er fra guddommelig side skabt unikt.

Intet menneske har kvalificeret ret til overhovedet at blande sig i et andet menneskes liv, på afgørende områder omkring integritet, sandhed og kærlighed. Der har man bare at holde sig respektfuldt på afstand!

Intet menneske har nogen som helst ret til at blande sig i andre menneskers energistruktur og dybe og egne valg i livet.

Energi er noget, der ligger i en lang række. Den fylder også i bredden, men den er altid kontinuerlig. Det kommer et sted fra, og den bevæger sig et sted hen. Vores opgave er at være i den.

At have format er at kunne være i sin energi, uden at blande sig i noget, man ikke skal blande sig i.

Energi er noget kvantitativt. Energi fylder, har et omfang, et rumfang.

Energien bliver muligvis båret af noget andet, der er kvalitativt.

Eller også bliver energien båret af sin egen intention, som jo godt kan være svaret.

Energien vil have os til at gøre noget. Vores opgave er at gøre det, og i dette ja også er til stede og selvfølgelig lader kærligheden styre os.

Nærvær og autensitet er positivt at være i min egen energi, hverken mere eller mindre.

Det er min egen guddommelige mening med og begrundelse for at være her.

Vi er i den gode energi. Den gode energi vil os.

Energien er ikke os. Vi er ikke energien.

Vi skal altid respektere en energi, og at lade dem komme og være.

Vi skal og må aldrig blande os på en måde, så vi obstruerer.

Energi er guddommelig og skal have lov til at være og at udfolde sig som sådan.

Vores opgave er at være modtagelige og åbne, og at lade være med at tro, at vi ved bedre om noget som helst, for det gør vi ikke.

Vi er de menneskevæsener, som energien udspiller sig i, og udspiller sig igennem.

Energien vil, at vi siger ja til den, og anerkender, at den vil have os til at lege og eksperimentere, men altid med et smil på læben.

Meningen med energi er, at vi skal blive levende, at vi skal tage livet til os, og lade det få lov til at virke i os, gøre os glade, og lade det udfolde sig igennem os.

Hvis vi blander os i noget smukt, gør vi noget, hvor vi bare har at holde snitterne for os selv.

Vi er ikke guder og bliver det aldrig.

Vi skal ikke blande os i andres energi. Vi har bare at holde snitterne væk.

På tilsvarende måde skal vi selvfølgelig aldrig blande os i noget, der er godt og smukt i sig selv. Det har vi intet at gøre!

Vi skal ikke gøre os bedrevidende om andre. Der har vi intet at gøre.

Et andet menneskes liv er ikke mit liv, og jeg har intet at gøre inde i et andet menneske.

At tro, jeg har ret til det, gør mig til noget af det laveste i universet.

Jeg diskvalificerer mig på alle måder ved at gøre det, fordi jeg helt uretmæssigt gør mig selv til Gud.

Jeg bryder min egen kontinuitet og ryger ned på et niveau, der er lavere end noget menneske.

Energi kan kun opleves som god energi, hvis vi hver især anerkende den, og tager den til os, og bliver i den.

Energi er noget, vi har fået eller modtaget, som vi allerbedst forstår og håndterer ved at være glade for og taknemmelige for.

Energi i sin positive og åbne form binder og holder os sammen som mennesker, og betyder, at vi kan mødes positivt, præcis som dem, vi er.

Det kan være seksuel energi, der vil have os til at sanse og mærke og handle.

Det kan være hjerteenergi, der vil have os til at føle og være til stede

Det kan være mental energi, der vil have os til at forstå og blive klogere.

Vores opgave er at være i energien, at møde den i kærlighed og glæde, måske også i nydelse.

At berige hinanden. At berige den anden. At give noget. At få noget igen.

Når du af dig selv rører mig. Når jeg rører dig, fordi jeg har lyst til det, og du tager i mod.

Energi er guddommelig. Energi er kærlighed.

Energi har altid en farve og en form. Derfor skal vi gå ind i den og være i den.

Energi vil have os til at være levende, at vi hver især bliver levende inde i os selv.

I dyreverdenen, også i mennesket som dyr, er det kun min energi, der interessant. Jeg er ligeglad med dig. Du kan rende mig!

I sjælens og i den guddommelige verden skal der være plads til dig, og der skal være plads til mig. Udfoldelse i den verden er ikke på bekostning af nogen, som det er instinktets verden.

Det er en meget væsentlig forskel.

Når vi bliver lavere end dyr, hvilket overgår nogle mennesker, kan vi ondskabsfuldt gå ind at ødelægge andres energi.

Man skal altid holde sig langt væk fra og på afstand af mennesker, der på den måde absolut ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

Nogle sygdomme opstår i forbindelse med, at man ikke behandler hinanden ordentligt, og hæmningsløst og respektløst griber ind i andres liv. Det foregår i øvrigt i alle miljøer, ingen undtaget.

Når vi positivt og kærligt tager energien ind igennem instinktet, bliver vi dyr på en god måde. Vi kan f.eks. blive seksuelt aktive og glade for hinanden.

Når energien kommer ind gennem bevidstheden, kan vi blive bedre til at forstå os selv.

Når energien kommer ind gennem jeget, bliver vi handlingsorienterede, og positivt kan vi berøre hinanden og blive glade.

Energi ind igennem vækstområdet betyder, at vi kan slappe af, og nyde hinandens selskab. Vi vokser.

Energi er guddommelig, og vi skal lære at forstå den sådan. Det er et tilbud om at gøre det, der ligger lige for, og at gøre det i stor kærlighed, i venlighed og med medfølelse. Det er en gave til os, for at vi dermed kan være de gode mennesker, som det altid har været meningen, vi skulle være.