Energetisk kontinuitet

Energetisk kontinuitet er også følelsesmæssig kontinuitet. At jeg ved og kan mærke, at noget er sandt fra et dybere sted. Det er noget, jeg ved, ved bare at være i det og være med det. Jeg kan ikke forklare det, men jeg er ikke i tvivl.

Vi er bundet op på en dybere sammenhæng, som vi ikke i øjeblikket kan forstå, men som vi intuitivt har en vis kontakt med.

At være i sin egen kontinuitet er at anerkende, at jeg ikke ved, hvad der sker om fem minutter. At jeg ikke kan, og at jeg ikke skal kontrollere noget.

At min fornemmeste pligt er at være i livet, som det er, og at følge den energi, som er meningen med, at jeg er her.

Jeg skal naturligvis have mig selv med, men jeg skal ikke bestemme, hverken over mig selv, og slet ikke over andre.

Jeg har intet at gøre inde i et andet menneske. Min pligt er at være tro over for mig selv, og over for det, som jeg skal, også sammen med andre, når jeg kan mærke, at det er temaet.

Sammenhæng i sjælens univers er positiv kontinuitet, at vi kan mærke energien som noget ubrudt i tid, som vi kan bevæge os rundt i.

Det svarer til at tænke tilbage på en person, der ikke længere er belastet af fordomme, og at indse og forstå, at han eller hun faktisk var god nok, eller simpelt hen var et godt menneske.

At være i sin energi er at kunne være med alt, uanset hvordan det ser ud, og at lade være med at blande sig.

Det kan sammenlignes med at være sammen med et andet menneske, og bare lade dette menneske være præcis det, som han eller hun er, også uden at lægge vurderinger ned over vedkommende.

At være i sin egen energi er også at være i sin egen seksualitet.

At jeg altid positivt vender i forhold til det sande i mig selv.

At være i sin egen sandhed og at stå ved den.

At jeg altid helt er til stede i mig selv.

At jeg aldrig springer over, hvor gærdet er lavest.

Det gælder selvfølgelig også masturbationsvaner.

At blive i sin energi er også at blive at mine bens energi.

Hvis ikke jeg overholder det hele tiden, mister jeg mig selv.

Og så bliver vejen tilbage endnu længere.

Nogle dør måske helt ved således at gøre noget, der ikke er i orden, set fra et højere perspektiv.

Vi er alle sammen bundet til en kontinuitet.

Hvad vi har gjort. Hvad vi gør.

Vi kan ikke løbe fra noget af det. Vi er bundet af det.

I øjeblikket handler det altid om, hvordan jeg vender i forhold til mig selv, og til livet.

Med min sjæl kan jeg kigge på mig selv, og jeg sikre, at jeg altid handler ansvarligt og på en måde, så jeg kan være mig selv bekendt.

Hver gang jeg træder et skridt forkert, vil jeg kunne mærke det fremadrettet.

Vi kan ikke løbe fra det, vi har gjort. Det sidder fast i os, og sådan skal det være.

Min kontinuitet forpligter mig. Den forpligter alle mennesker.

Det, som jeg har gjort, kan jeg ikke løbe fra. Det vil altid være der. Det glæder mig faktisk, at det er sådan.

Det gode, vi har gjort, har vi altid adgang til.

Det dårlige, eller det onde, som vi har gjort, vil altid begrænse os, i hvert fald indtil vi har lært at gøre det godt eller rigtigt igen. Ingen får lov til at springe over, selv om mennesker utvivlsomt tror, det kan lade sig gøre, og gør forsøget. Men det vil ikke lykkes.

I sjælens og kærlighedens verden kan energien uden problemer bevæge sig ud og ind i områder, hvor den måske ikke normalt bevæger sig.

Det svarer til barnets fantasi, der heller ikke i udgangspunktet er begrænset.

Når instinktet tager over, bliver det hele pludseligt restriktivt og forbudt. Det bliver til “Nej!” og “Fy!” og “Pubah!”, men jo også voksenlivets objektivt forklaringer eller ordløs afvisning og vrede.

Når instinktet har magten, bremses eller blokeres energien, og så er ingen udveksling mulig.

Der er en verden til forskel, om energien er fri eller blokeret, som er et andet udtryk for, at den er bundet eller fikseret.

Forskellen er som himmel og helvede, helt bogstaveligt.

Hvis vi lader sjælens energi være levende inde i os, vil vi mærke, hvordan den snart er seksuel, snart er intellektuel, og at den kan antage alle mulige former. Hvis vi lader være med at blande os, vil vi mærke, hvor spændende det er at være menneske.

De fleste har bundet energien, så de lever i roller, måske helt adskilte. Men sådan er energien ikke. Det er instinktet, der låser den fast i nogle former. Jo fastere, jo mere bastant og stiv bliver man som menneske i normer og roller. Og jo hurtigere bliver fordomme aktiveret.

Sjælens stille logik er udramatisk. Det svarer til, at et barn leger, eller at to elskende bare er nysgerrige og vil undersøge alt.

De fleste voksne har materialiseret sig i nogle former, hvor de nærmest ikke hænger sammen mere energetisk. Når man er i soveværelset, gælder et regelsæt. Når man er i spisestuen, gælder et andet. Og man ved det bare. Ellers bliver det tydeligt indprentet, mens man er barn.

Der findes en guddommelige logik og kontinuitet bag alt levende, i hvert fald hvor det levende er forbundet med en sjæl.

Denne logik og kontinuitet indhenter alle før eller siden og fordrer retfærdighed.

Jo mere positivt og sandt vi vender imod den eller dem, jo mere flow vil vi opleve i livet, og jo mere umiddelbar mening.

Kontinuiteten er forbundet i en energi, et bånd, som alle har mulighed for at mærke, og som alle under alle omstændigheder vil mærke.

Sjælens verden indeholder en stille kontinuitet, som alle kan få adgang til.

Når vi er sammen i sandhed og glæde, kan vi mærke, hvordan vi positivt er forbundet.

Når vi kan lide hinanden, gør vi noget godt ved hinanden, noget der udvider og skaber et stærkere bånd.

Hvis vi gør noget, der ikke er i orden, noget usandt eller noget ukærligt, vil vi automatisk svække dette bånd.

Vi er alle bundet op på en energi, der er guddommelig.

Denne energi giver ethvert menneske en kontinuitet, som alle har mulighed for positivt at være i og agere i.

Det er altid vigtigt. hvad vi gør, over for os selv, og over for andre.

Et godt menneske er altid positivt i sin egen energi og møder andre mennesker positivt.

Det er en mulighed, som alle har, men som ikke alle bruger, som det var meningen.

Det er den mest enkle måde at forstå og forklare, hvad det vil sige at være menneske, fra fødsel til død.

Jo mere instinktbundet man er som menneske, jo mere egoistisk, kynisk, ligeglad, grænsende til det ondskabsfulde, kan man være.

At være normstyret betyder, at normerne er vigtigere end den dybere mening med livet.

At være i sin sjæl er at leve i sin guddommelige mening med livet.

Man kan ikke gøre begge dele samtidig. Det er mennesket selv, der beslutter, hvad der skal være gældende, styrende i livet.

Man kan kun være i sin sjæl ved at give slip i alt, hvad der er bundet til instinktet, herunder alt det, jeg beskriver som voksenattituden. Her er man typisk bundet til familie, karriere, økonomi, og så alle reminiscenserne fra evolutionen. Hierarki. At blive set. At blive hørt. Sociale roller og normer, der kun har sit eget formål. Spejlbilleder. Egoer.

Positivt at være i sin energi, også vores fælles energi, skaber den kontinuitet, som vi har aftalt, inden vi inkarnerer.

Vi kan alle mærke, når vi på den måde er positivt til stede i livet, hvor alt giver god mening.

Det svarer til, at vi har sagt ja til og lever vores skæbne, hvor vi anerkender hinanden som de guddommelige væsener, som vi er.

Vi kan alle sammen mærke, om vi hver især positivt er i vores egen energi.

Har man først ramt den og mærket den, vil man også forholdsvis nemt kunne blive i den.

Det fordrer, at vi altid opfører os ordentligt, men det er heller ikke svært, hvis man er vant til det.

De fleste mennesker er mere i deres instinkt end i deres sjæl. Det gør dem, i et højere perspektiv, utilregnelige. Det kan være meget smertefuldt, men det er udøverne ligeglade med. Derfor skal man holde sig væk fra mennesker, som man ikke kan stole på.

Et troværdigt menneske formår at blive i sig selv, i sin sandhed, men også sin usikkerhed. Han eller hun stikker ikke af, men anderkender, at svarene måske ikke ligger lige for. I stedet for at lade som om udtrykker man sig, sådan som man nu kan. På den måde bliver man troværdig, og følger sit hjerte.

Det er overhovedet ikke svært, men det er ikke ret mange voksne, der på den måde er oprigtige i deres væsen.