Ego

Så længe egoet er bundet i seksualiteten, vil man ikke kunne adskille de to.

Og man har med garanti ikke nogen levende seksualitet.

Jeg skal med andre ord kunne adskille mig selv fra min seksualitet, hvis jeg ønsker at kunne kigge på dem begge to.

Seksualitet er energi, bundet til noget fysisk.

Jeg er min egen evne til at forstå og at handle. De to vil aldrig sandt kunne gøres identiske, da de jo nok virker sammen, men er noget helt forskelligt.

Vi kan også udtrykke det sådan, at dyret, inden det får en sjæl, nok sidestiller de to.

Handyret tager hundyret, der på sin side viser sin parathed til at blive taget.

En stiv pik og et åbent skød.

Den fraværende del, når vi har en sjæl, er hjertet.

Det må være tydeligt for enhver, der har en vis mængde selvbevidsthed, at et menneske ikke bare kan fortsætte med, helt ubevidst, at handle som et dyr.

Sjælen betyder, at vi bliver udstyret med et jeg og en bevidsthed, med mulighed for at kigge på vores egen måde at være dyr og at være plante på. Det er en klar nuancering, der jo kun virker, hvis ikke vi fortsætter i lav bevidsthed.

At sætte mig foran min handling er fuldstændigt forrykt.

Det er det, som egoet gør.

Mennesker, for hvem deres spejlbillede er vigtige end den person, som de i virkeligheden er.

Mennesker, der anser deres eget spejlbillede for vigtigere end virkeligheden.

Hvordan jeg ser ud, er vigtigere, end hvad og hvordan jeg er.

Jeg er bekendt med, at ego er latin og betyder jeg.

Her bruger jeg det til at skildre et forvredent jeg.

Hvordan jeg tager mig ud, betyder mere end min substans.

Det er et kæmpestort problem i vores medietid.

For bagved er der tomheden og ensomheden og materialiteten, der får os til at tro, at vi har det godt.

Man kan aldrig være vigtigere end sine handlinger, der i øvrigt er det sande udgangspunkt for erkendelse, herunder selvbevidsthed.

Og hvis mit spejlbillede er mig sande jeg, har jeg med garanti intet lys inde i mig selv.

For lys kommer af de sande og kærlige handlinger, som jeg praktiserer. Som jeg går ud i verden med.

Som jeg er i mit liv med. Som er mig. Den, jeg er. Som jeg er.

Det lyder lidt firkantet. Det handler i virkeligheden om, hvem jeg i virkeligheden er, og hvad jeg i virkeligheden gør.

Egoet er det samme, som at rollen er vigtigere end virkeligheden.

At tro, at jeg er den samme som min rolle.

Hvis jeg gør det, lever jeg mit liv i roller.

Så er der ikke noget imellem rollerne.

Så lever jeg i afhængighed.

Så har jeg ikke min egen identitet.

Så er jeg min egen sladderspalte.

Så skal tiden hele tiden fyldes ud.

Så er jeg kun, når andre lyser på mig.

Når rampelyset slukker, så bliver det mørkt.

Så skal jeg måske fyldes op med noget hallucinerende, eller bare noget til at dæmpe nerverne med. Noget der får mig til at glemme.

Når jeg ikke er i en rolle, og ikke er i en skygge, så er jeg bare.

Jeg skulle meget gerne kunne holde mig selv ud.

Allerbedst er det jo, hvis jeg kan holde mig selv ind.