Det onde

Med ondskab sætter man selv grænserne for sit fremtidige virkefelt.

Man kommer ikke uden for det felt, hvor man har forvoldt ondskab, i hvert fald ikke uden om den, man har været ond imod.

Man vil altid være bundet af ondskab, i hvert fald den forsætlige.

Selv om jura frikender efter udstået straf, foregår det ikke på samme måde i sjælens verden.

Det er ikke for ingenting, at der findes en bestemmelse, der lyder:

Der findes kun én regel i universet: Du må ikke skade andre!

Gør man det, har man selv pådraget sig skyld, der kun kan frikendes i mødet med den, man har været ond imod. Når vedkommende er frigjort for virkningerne af det onde.

Det onde er menneskeskabt.

Det onde er det godes modsætning. Det gode kommer fra Gud.

Det onde er et udtryk for, at instinktet vinder over sjælen. At dyret i mennesket har magten i forhold til Gud i mennesket.

Det onde ligger bag ved Janteloven.

Det onde virker som en sataniske ring, hele vejen rundt om Jorden.

Den sataniske ring kendes også som murstenslogik.

Og den kendes som voksenliv.

Og den vedligeholdes som sådan.

Det onde er bundet i det kollektive instinkt.

Den aktive del af ondskab handler om magt, magt for enhver pris, om dominans, overgreb, at lege med andres følelser. At være bøddel.

Den passive del manifesterer sig som at være offer, altså at være i offerrollen, at underkaste sig, at spille med, at være autoritetstro, at gentage ord, fordi de er blevet gentaget af andre til hudløshed.

Det onde er bundet i selvproducerende frygt og vrede, som mennesker selv aktiverer og vedligeholder.

Denne sataniske ring kan vi selv bryde. Men vi skal selv gøre en indsats. Og vi skal lære, hvordan den virker.

Jeg har selv oplevet, på spirituelle rejser, hvordan denne ring bliver vedligeholdt.

Jeg har selv oplevet at blive ødelagt af et menneske, af den spirituelle leder.

Denne person ville ikke slippe sine bindinger, og brugte sin ondskab til at ødelægge noget inde i mig med, så det onde kunne bevare status quo på planeten.

Det var dyb bevidst og kynisk destruktion fra hendes side, udført i en årrække, hvor hun både pillede ved min energi og ved min daværendes kærestes energi, simpelt hen for at forhindre, at jeg kunne blive den spirituelle person, som jeg dybest set er.

Med Corona har vi muligheden for at bryde ringen.

Det fordrer, at vi ønsker og evner at møde vores eget mørke, som vi bare kan gøre stille og roligt.

Hver gang vi lader frygt og vrede, og jo også angst og aggression, styre os, fratager vi os selv muligheden for at transcendere ringen.

Der er tale om en meget reel mekanisme, som alle vil kunne mærke.

Vi skal bare lære, med os selv, at give slip, når vi oplever den.

Vi skal ikke konversere om den. Vi skal mærke den, og give plads til det gode, som vi også kan mærke som sjælen, kærligheden.

Vi skal ville det for at komme ud af den.