Der skal brænde en ild for at livet kan få plads

Alle mennesker har et liv, som de er til stede midt i.

Det er ikke sikkert, at de mentalt er til stede midt i livet.

Lige præcis dette liv har vi mulighed for som mennesker at lukke op for, og lade lyset strømme igennem os.

Forudsætningen er, at vi ser og ønsker at se den flamme, som ligger latent i alle, og ønsker at lade den få lov til at virke.

Det er den, der virker i et barn, så længe det ikke bliver forstyrret i sin udvikling.

Det er den, der kan komme til at virke i alle, som oprigtigt ønsker det.

Men man kan ikke samtidig være en forkert og en rigtig version af sig selv. Derfor skal man give plads til det nye liv, lade det gennemstrømme det velkendte, det gamle.

Det er et valg, som vi hver især skal tage med os selv. Ingen andre kan gøre det.

Det afgørende for, om flammen får fat, er, om sjælen er med.

Vi skal have fat i instinktet i os selv, men bagved skal der være et umiskendeligt ja, der kommer et andet sted fra i os selv.