Cirkulær energi

Mit liv er min energi. Min energi er mit liv. Den er den, der holder mig i live.

Jeg kan opleve den som tristhed, som lyst, som glæde. I mange andre former. Nogle er vrede og sure, som om det skulle være godt. Det er altså og altid bedre at finde en positiv variant af energien at være i. Det har vi selv indflydelse på.

Min energi er det, der virker inde i mig. Jeg kan også lykkes med at lade den virke sammen med andre. Måske deler vi på den måde energi.

Energien vil altid være afhængig af mit instinkt, som er en elastisk hinde rundt omkring mig.

Energi bevæger sig igennem nogle baner i mig, og den er hæftet forskellige steder. Jeg kan umiddelbart mærke tæerne, op igennem benene, over kønsorganerne, oppe i skuldrene, oppe i ørerne. Andre gange kan jeg mærke andre steder. Fælles for det hele gælder, at energien er sammenhængende, og at det gælder om at holde den inde i mig, hvis jeg ønsker at være et helt og et troværdigt menneske.

Hvis jeg reagerer ud af mig selv, skyldes det, at energien i hvert fald ikke er integreret, eller at jeg meget nemt kaster skygger, som er min mørke energi, et udtryk for, at jeg er ubevidst.

At blive i min egen energi er at kunne mærke mig selv. Det er også på den måde, vi mærker, hvad der er sandt og rigtigt.

Når vi rører ved hinanden, har vi også fat i energien. Gør vi i kærlighed, kan vi opleve, at alt bliver smukt og dejligt.

Hos nogle mennesker er instinktet stagneret og nærmest synkroniseret med den materielle virkelighed, som de har fundet sig til rette i. Hvis det er tilfældet, vil man ikke kunne mærke det smukke og fine energi i sig selv, i hvert fald ikke uafhængigt af omgivelserne.

Det er godt ikke at være alt for bundet til de ydre rammer og omstændigheder. Det giver mig frihed til at handle anderledes, end hvad mine vaner og normer og fordomme og måske regler dikterer, hvis jeg lader dem bestemme over mig.

Hos nogle mennesker er stagnationen så massiv, at fordomme overtrumfer livet i sin mere flydende form. Det kan være en overmåde kynisk oplevelse, hvis den får magt.

Livets ydre og faste former er det, som vi kender som parforhold, videnskab, sygehusvæsen, stillingsbetegnelser, forretningsverdenen, politik i praksis. Disse former er ofte styret af konventioner, men kan også indeholde dynamikker, der gør dem åbne for forandringer.

Ny Tid er et udtryk for, at vi skal være villige til at kigge på alle disse former, med henblik på at finde ind til sandheden og nogle gange mere kærlige løsninger på, hvad de i dag løser eller måske ikke løser, af problemer og behov.

Livet er noget meget sjovt og diffust noget. Vi er i det, og det virker.

Når vi har det godt sammen, vil vi opleve, at det udvider sig og vokser.

At være fysisk og fysiske sammen fortæller, hvordan livet udvikler sig imens. Jo mere vi positivt er der for hinanden, jo gladere vil vi opleve at blive. Det er mere vores intention, end hvad vi fysisk gør ved hinanden, der reelt betyder noget.

At jeg rører ved dig, fordi jeg godt kan lide dig. Og at blive rørt af dig, fordi du godt kan lide mig.

Det er en god måde at beskrive cirkulær energi, at vi i lyst og glæde er der for hinanden, og begge gerne vil vise det, og at vi begge kan mærke det.

Vi er bundet op på en cirkulær energi, der er bundet fast bestemte steder på kroppen.

Når vi relaterer til et andet menneske, vil vi kunne mærke denne forbundethed som noget fysisk, svarende til, at møder ofte også involverer noget fysisk.

Vi kan også opleve, at mennesker, der er stukket af, eller som ikke overholder en dybere aftale med os, stadig virker inde i vores energisystem.

Det er helt sikkert, at disse mennesker vil opleve noget tilsvarende i deres energi.

Når vi ikke gør det, vi skal, eller har gjort noget, som vi ikke skal, vil det blive ved med at vende tilbage på en måde, så vi godt ved, hvad det handler om, også selv om vi forsøger at fortrænge det. Sådan noget kan stå på i årevis.

Det kan opleves i fødderne. I lårene. Der, hvor vi er forbundet, strammer det på en eller anden måde, det modsatte af at være fri.

Så længe det strammer eller spænder, kan vi ikke undgå at skulle forholde os til disse spændinger.

Det bedste, som vi selv kan gøre, hvis vi oplever sådan noget, er at blive i vores egen energi, at blive ved med at være tro mod os selv. Det kan også være rigtigt at gå ind i energien, for så vidt den forhindrer mig i på en stilfærdig måde at være mig.

Hvis jeg er uden skyld i det, der er sket, har jeg, i et sjælsperspektiv, forkørselsret i den proces, hvor jeg arbejder på at få mig egen energi tilbage til og i mig selv.

Den smukkeste cirkulære energi er den, der udfolder sig i et parforhold, hvor vi er der for hinanden i tanke, følelse og seksualitet, hvor hjertet jo er den dybeste dynamo. Vi glæder os til igen at mødes, og når vi mødes, giver og modtager vi på alle planer. Det kan være ufatteligt smukt.