Hvad er autensitet

Der er ikke noget i livet, som går dybere end sandheden. Den kan ikke transcenderes.

Sandheden er det, som vi bare ikke er i tvivl om. I hvert fald hvis vi formår at tage den ind og være med den. Den gælder fra det mindste til det største.

Når og hvis man ikke har kontakt til sandheden, skyldes det, at man går ved siden af sig selv. Nogle gør det meget og har slet ikke kontakt. Andre har lejlighedsvis kontakt, men ignorerer det måske igen. Men sandheden vil altid vende tilbage og gøre opmærksom på sig selv. Indtil vi tager den alvorligt.

Det har jeg det bare rigtigt godt med. Men det er bestemt ikke åbenlyst for alle.

Nogle ting og forhold kan man kun vide noget om ved at prøve det selv. Autensitet hører til i den kategori.

Autensitet kræver vist nok, at man samtidig giver slip på alt andet.

Så længe jeg står udenfor, kan jeg jo grundlæggende ikke vide noget om det, som jeg forholder mig til.

At gå ind i det, at møde det, naturligt og afslappet, giver mig en kvalificeret grund til at udtale mig om det, stadigvæk med den begrænsning, der ligger i endnu ikke at være fortrolig med det.

Autensitet er at være sig selv, at være med det, der er.

En meget vigtig sammenhæng kom i øvrigt til mig, da jeg besøgte i Tibet i 2011, hvor jeg også tog de fleste af de billeder, som præsenteres her. På den samme tur kørte vi til Nepal, hvor det sidste billede blev taget.

Derfor er der god mening af vise billeder af mennesker fra Tibet og fra Nepal, ud over at de viser smukke mennesker.

Man kan vist godt sige, at de har inspireret mit sandhedsbegreb.

Og man kan måske ane, hvordan jeg ser en sammenhæng mellem autensitet og sandhed.

Når vi møder et andet menneske, møder vi også os selv. Vi bliver konfronteret med sandheden om os selv.

Vi bruger derfor mødet med andre mennesker til også at lære os selv at kende.

Noget, som vi ikke kendte svaret på, kan blive tydeligt gennem et møde. Det kan både være positiv og negativ erkendelse. Det handler om vore egne grænser, og det handler om andres grænser. Nogle gange bryder vi grænser ved at mødes. Derfor kan møder jo være dybt fascinerende.

Hvis vi ønsker det, er begge meget klogere efter mødet, eller møderne. Jo mere åbne vi er, jo mere erkendelse falder der direkte ned i turbanen. Det kan være dybt berigende at møde et andet menneske, der har den samme indstilling.

Autensitet handler om: hvad er rigtigt for mig? Hvem er jeg? Hvad skal jeg? Hvem skal jeg være sammen med? Hvem og hvor hører jeg til?

Måske skal vi bruge lang til på at finde svarene. Men svarene findes, hvis vi ønsker at kende dem.

Autensitet er særligt vigtigt, hvis vi gerne vil nå ind til hinanden.

Hvis vi gerne vil møde de væsener, som vi i virkeligheden er, skal vi helt derind.

Det lykkes nogle gange i glimt, f.eks. i en forelskelse, men selv i garvede relationer kan man gå op og ned af hinanden uden nogen sinde at komme helt derind, hvor vi virkelig møder hinanden, og virkelig vil være i stand til at udveksle.

Det er smukt, og det kan være meget vanskeligt, at komme derind.

At møde hinanden som sjæle er at være i direkte kontakt med intensitet og autensitet.

Hvis vi øver os på rigtigt længe at være gode mennesker, sammen og over for hinanden, kan vi skabe en tilstand, hvor den direkte kontakt er mulig.

Men der er ingen nemme genveje, og det er godt!