At lære at styre sit temperament

Ethvert menneske har sin egen naturlige begrænsning.

Vi kan ikke rumme ubegrænsede mængder information og kompleksitet.

For vores egen skyld skal vi ikke tage mere ind, end vi har det godt med.

På samme måde skal man jo heller ikke, i forhold til andre, give dem større udfordringer, end de stilfærdigt er i stand til at håndtere.

På den måde skal vi jo altid passe på os selv og hinanden.

Det er afgørende, for sandt at forstå noget i livet, at man evner at lade det transformere sig inde i sig selv, inden man sender noget ud i verden.

At det får tid til at finde og udfolde sig i sin egen form, og på sin egen måde.

For mit eget vedkommende har jeg nogle gange lyst til en cafe latte. Men måske ikke helt lyst endnu.

Så venter jeg, men uden at pine mig selv. Jeg kan bare godt lide, at min lyst afspejler noget sandt i mig.

Jeg maler selv bønnerne, og steamer selv mælken. Og materialerne er altid, så vidt muligt, økologiske.

Det er materialedelen. Det andet er min mentale tilgang.

Der er her en vigtig pointe, der handler om at navigere i materialitet. At vi venter med at gøre noget, til vi har det godt med det. Og at vi ikke går på kompromis, og vælger de nemme løsninger, hvor vi ikke skal tænke selv.

I praksis handler det altid om, at jeg er til stede i forhold til en omverden. At det, der sker i omverdenen, jo aldrig er ligegyldigt, men at den afgørende faktor er min måde at håndtere det hele på.

Det handler om at være til stede i bevidsthed, og altid uden at spille roller, eller at undskylde noget, for sig selv eller for andre.

Når jeg bliver god til noget i det små, vil jeg også kunne mester det i det store. Det gælder i alt i livet.

Det er et hjerteanliggende for mig at fortælle, hvad der positivt er menneskeligt muligt.

Ny Tids energi vil betyde, hvis vi går åbent ind i den, og altid og ubetinget opfører os ordentligt, vil kunne udfolde sider af livet og af mennesket, som ikke tidligere har været set og praktiseret.

Men det kan ikke understreges tydeligt nok, at vi skal gøre det positivt og med en aldrig svigtende positiv intention.

Hvis ikke vi gør det, kan det bringe os i situationer, der er meget ubehagelige, og som vi kan være i årevis.

Man må aldrig skade andre. Det er en universel lov.

Hvis kan altid holder sig på den rigtige side af selv, og hvis man altid vil andre det godt, kan man få et forrygende smukt liv, sammen og alene.

At styre sit temperament er en ubetinget nødvendighed.

Når man bevæger sig ind i noget nyt, vil man kunne opleve følelser og andre former for energi, der kan provokere helt ud til grænsen. Det er vigtigt altid at holde sig indenfor.

Jeg har oplevet mennesker falde. Jeg er sikker på, at de har haft det skidt, i deres kamp tilbage til virkeligheden.

Det kan man altid undgå vil ubetinget at sørge for, at man ikke gør noget, der ikke er i orden.

Det ved alle, hvad handler om, hvis de mærker efter.

Mine bøger handler alle sammen om hvad det vil sige, positivt at være mennesker og positivt og ordentligt at være til stede i livet.

Jo bedre platform vi giver os selv, jo frihed vil vi opleve at få.

Den, der handler i ondskab, begrænser sine muligheder. Så det er der ingen grund til af afprøve.

Dårlig opførsel efterlade et menneske i selvskabt mørke, som er det modsatte af at leve et liv i sandhed, åbenhed og glæde.

I vores væsen har vi både dyrets og sjælens muligheder. Og det er vigtigt at forstå, hvad der er hvad.

Dyret i et menneske er umodent, fordi et menneske ikke er skabt til at være et dyr, men noget mere.

Når dyret bliver aktiveret, uden at sjælen spiller med, bliver mennesket hårdt, kynisk, hjerteløst, ubetænksomt, egoistisk.

Når sjælen omvendt får lov til at være med på råd, bliver enhver beslutning vendt, i forhold til, at min handling er sand og kærlig, aldrig sand uden at være kærlig.

Med andre ord skal vi have lyset i os selv for at kunne se lyset i et andet menneske, men også sådan, at vi altid står bag ved os selv i ordentlighed, åbenhed, og ligeværdigt.

Instinktadfærd er kynisk adfærd. Vi kan uden videre nævne krige, der altid handler om at dræbe så mange som muligt.

Vi kan nævne sportsgrene, hvor man har lov til at skade modparten.

Vi kan nævne forretningsmetoder, hvor der indgår umenneskelige handlinger.

Det er ikke svært at finde eksempler, og de er alle sammen unødvendige, set i lyset af Ny Tids energi.

Men de fordrer altid et ubetinget ja, og at man lever efter dette ja, hvis man ønsker at gå på eventyr i denne energi.

Der er ikke noget, der i et større perspektiv er forkert eller forbudt, så længe man gør det i kærlighed og i ærlighed.

Disse enkle bestemmelser kan og må ikke tilsidesættes.

Den lave moral har historisk og juridisk kunnet slippe godt om ved at være ond, og bagefter erklære sig uskyldig, alternativt at være sindssyg i gerningsøjeblikket.

Fremadrettet skal et offer ikke opsøge en bøddel, som kan finde på at smile tilbage, uden at vise anger.

Jeg har helt min egen ret til, i forhold til mig selv, at være den jeg er, på min eget måde, uden at jeg har brug for at være i stue med den, der ikke vil mig det godt.

Processen med at komme tilbage til livet, efter at være udsat for ondskab, kan jeg skabe, helt på mig egen måde. Jeg skal bare vide at holde det helt i mit eget univers, og i øvrigt ikke aktivere hævn i min bevidsthed, og heller ikke dybere.

Min pligt og min ret er at være og at udfolde alt i mig selv.

Jeg skal holde mig helt på afstand af den andens felt.

Den anden skal ikke have et trumfkort i ærmet.

Jeg har lov til at vride mig selv på plads, på min egen måde, uden at være udsat for hån og Jantelov.

Det handler om at lære at være til stede i sig selv, så handling understøtter bevidsthed, og ord understøtter det, jeg føler.

At jeg bliver inde i mig selv, når jeg gerne vil forstå noget, og at jeg giver mig selv den fornødne tid og ro til at forstå det, så vidt muligt på sin egen måde.

At jeg fra i dag holder op med at gøre mig bedrevidende om andre, og i stedet interesserer mig for, hvad jeg dybt inde i mig selv skal vide og forstå.

Jeg er ikke en krukke, der skal have næring ved at opføre mig på en måde, der tiltrækker sig andres lys.

Jeg er snarere en beholder, der skal lade lyset få plads inde i mig selv.

Aldrig at reagere ud af sig selv.

At blive i sin egen energi.

At være til stede i sig selv.

At modstå tryk og pres, både indefra og udefra.

At bruge temperamentet konstruktivt.

At give sig selv lov til at have det godt.

At lade alt udvikle sig på sin egen måde.

At alt i udgangspunktet er stilfærdigt og smukt.