At inkarnere som jordbo

At blive et menneske er at lære at skelne mellem sjælens fylde og instinktets begrænsning.

Instinktet tjener i det store perspektiv kun til at give mennesket en ramme, som det kan udfolde sig i, og lade sjælen komme til syne. Det er den guddommelige mening med livet.

Vi er alle pakket ind i en skæbne, som handler om, at vi har en opgave, når vi kommer hertil.

Denne opgave skal vi løse på den bedst mulige måde.

Vi kan ikke undslippe den. Vi har også sagt ja til den, inden vi kom.

Den vil altid manifestere sig, og det vil det blive ved med, indtil vi har løst opgaven.

Det er fuldstændigt enkelt fra skabelsens side.

Det er det ikke nødvendigvis fra menneskets side.

Men det gør ikke nogen forskel på opgaven, som er enkel, og som vi har sagt ja til.

Så enkelt er det, og så enkelt kan det blive, hvis vi giver slip ind i vores kald.

Når jeg kan se det udefra, skyldes det, at jeg aldrig, i modsætning til mange andre, har haft modstand mod mit kald, og i øvrigt at være ordentlig.

Som sjæl kigger vi egentlig bare på det, der sker.

Sjælen har brug for kroppen for at kunne elske som menneske.

Mennesker har brug for andre mennesker for at kunne udfolde kærligheden.

Vi skal lære at tage imod. Vi skal lære at give. Det er grundlæggende for at forstå, hvad sjælen er for noget.

Sjælen ønsker, at vi skal være sammen i dyb kærlighed. Det kan kun ske i samtidig dyb ærlighed.

Kærlighed og ærlighed udfolder vi som menneske fysisk gennem vores instinkt, som positivt også er vores styrke og årvågenhed.

Vi skal udfolde os selv positivt. Vi skal bruge os selv. Vi skal være der for hinanden. Vi skal møde hinanden. Vi skal røre hinanden. Vi skal finde sjælskvaliteterne i hinanden. Kun på den måde bliver vi virkelige.

At inkarnere som jordbo er som sjæl at blive placeret i et instinkt.

Tiden er kommet til, at vi skal lære disse to elementer at kende begge to, for at især instinktet ikke får for meget magt.

Hidtil har balancen været opretholdt af religioner og kulturelle ritualer.

Vi skal lære mere specifikt, hvordan de hver især virker, og hvad der er nødvendigt for at få sjælen i spil.

Vi lever i en tid, der er mere præget af kaos end orden.

Religioner har mistet deres tag i befolkningen, i hvert fald i de rige lande, hvor penge har en større tiltrækningskraft end den frelse, som religionen tilbyder, som tidligere har været den største drivkraft i livet.

Positivt at være i sit instinkt er det, der skaber en god dynamik i et samfund, hvor enhver yder sit, og ingen snyder hinanden. Men hvor man skaber værdier, som er til glæde for alle. Hvor det frie initiativ også betyder, at nye produkter og nye teknologier opstår i kølvandet.

Ethvert samfund har muligheden for at korrumpere, hvor det gode initiativ afløses af en situation, hvor enhver rager til sig, og man ikke går af vejen for at snyde hinanden.

Når instinktet får for meget magt, har sjælen ikke en chance.

Instinktet i den bundne form er også vores tyngde, hvor bevidstheden som medspiller er hurtig til at dømme, til at fordømme, til at reagere, til at affærdige. Kort sagt hurtig til at være negativ og defensiv, at opstille mure, barrierer, forsvarsværn, og om nødvendigt at gribe til selvforsvar. At forskanse sig inden døre.

Sjælen kan kun trives i en tilstand af sandhed og kærlighed, så det handler ikke om kompromis eller den laveste fællesnævner, som i meget høj grad styrer dagsordenen i dag.

Opgaven er at lære, hvordan vi får kontakt med sjælen, for at vi kan lade den transformere vores menneskevæsen.

Nøgleordet er oprigtighed, ærlighed, at være der for hinanden, kærlighed. På den måde bliver sjælen tydelig.

Når og hvis det lykkes sjælen at få fat i et menneske, eller mere korrekt, når mennesket lærer, hvad det vil sige at være oprigtig i alt, bliver dette menneske en vejviser for, hvad der er sandhed og kærlighed i livet.

Det kan være smertefuldt at komme dertil. Men det er ikke smertefuldt at være i det.

Undervejs vil der være mange falske profeter, der lover mere, end de holder. Dem skal man holde sig fra.

Et menneske med kontakt til sin sjæl formår at stå i sig selv. For at det kan lade sig gøre, skal man kunne være hudløst ærlig om sig selv. Men over for mennesker med et stærkt instinkt skal man lære at beskytte sig selv. Så i den kontekst vil man ikke nødvendigvis vise sig sårbar og skrøbelig.

Det vil altid være godt at møde andre, der også har åbent ind til det sårbare i sig selv.

At få kontakt med sin sjæl er at mærke og vide, hvad der er meningen med livet, at få kontakt med sit hjerte.

Det er at få fat i sin egen unikke identitet, og at blive forbundet med andre mennesker på et dybere plan.

Man kan altid mærke på et menneske, når det har god kontakt med sin sjæl. Dette menneske har en dybde og en kærlighed i glimtet, som alle registrerer. Sjælen betyder og bevirker, at man bliver i overensstemmelse med sig selv, og i den forbindelse ikke har brug for ydre måder at afstive sig på.

Når instinktet virker ubevidst, sker det i form af normer og attituder, som man kun forholder sig til, hvis de skaber konflikt. Ellers lever man bare i dem.

Vi skal lære at skelne mellem instinkt og sjæl, fordi vi har et ansvar for kloden, som de fleste har svært ved at se deres specifikke andel i.

Jeg er en af de få, der nok har mere kontakt med min sjæl end med mit instinkt. Det har i mange år betydet, at jeg af mange bliver betragtet som mærkelig.

I virkeligheden vil jeg bare gerne fortælle, at vi står over for en masse positive muligheder, hvis vi vil forstå, hvad det hele handler om.

Problemet med at forstå det er, at de fleste kigger ud i verden gennem deres instinkt, og har deres bevidsthed styret af, hvad instinktet vil.

Der er brug for at se det hele på en ny måde.

Vi har brug for at kunne adskille, hvad der er hvad. Når vi blander det sammen, så opstår konflikterne. Og så reagerer vi som dyr, i stedet for at handle som ansvarlige voksne. Det kan vi kun være, hvis vi lærer, hvad der er hvad, og samtidig indretter vores liv efter det.

Vi skal bl.a. lære kunsten at give slip, for at finde ud af, hvad der er hvad.

Når man er mest i sit instinkt, vil man næsten pr. automatik være fyldt med fordomme.

Når man har godt kontakt til sin sjæl, har man mulighed for at blive i sin egen energi, og at se alt fra et højere perspektiv.

Det er ikke muligt, når man er mest i sit instinkt. Bl.a. vil man nemt hidse sig op, blive vred, sur. Seksuelt vil man som mand få en hurtig udløsning, og dermed miste sin energi i en periode.

At være i god kontakt med sig selv er uvant for de fleste, men har ingen negative bivirkninger. Da stort set ingen har prøvet det, bliver det meget nemt forstået som noget, der ikke er muligt. Og sådan vil det være med de fleste af de muligheder, som kun kan opleves ved at kunne kunsten at give slip.

Det er et mærkeligt dilemma for mig at være i. Det er helt sikkert derfor, jeg skriver bøger, men jo også denne hjemmeside. Her er det muligt at læse om, hvad det hele handler om, fra mange forskellige synsvinkler. Og også at lære at forstå, at der ikke er noget mærkeligt ved alternativet.

Jeg har ved flere lejligheder oplevet mennesker overreagere på en fuldstændigt irrationel måde over for mig, selv om jeg aldrig har haft ønske om andet end for det første altid at opføre mig ordentligt, for det andet at formidle min viden på en så konstruktiv måde som muligt.

Men fordi et problem kan se fuldstændigt forskelligt ud, afhængig af om man ser fra sit instinkt eller fra sin sjæl, kan det resultere i de mærkeligste reaktioner, grænsende til det fuldstændigt bizarre.

Hvis ikke den lave bevidsthed så hurtigt røg op i det røde felt, ville det aldrig være sket. Det er mærkeligt at være vidne til.

Kunsten at give slip vil for de fleste være helt uvant.  Samtidig styrer det synsfeltet og måden at forstå alt på, at de ikke gør det.

Nogle venter, til de ligger for døden, med at give slip på alt det, de ikke har brug for. Og så får de pludselig en masse erkendelser.

Nogle giver slip før tiden, og det kommer dem vist altid positivt til gode, i form af ny selvfølelse, ny selverkendelse, nye måder at se andre på.

Så længe vi ikke slipper, er vi selvfølgelig bundet og ser alt betinget.

Måske splitter man ovenikøbet sig selv op i forskellige sfærer og rum, hvor man så spiller roller i hver af dem. Det kan være en måde at tjene penge på, især hvis jeg formår at overbevise mig selv og, at det er rigtigt.

Jeg splitter ikke mig selv op i forskellige kategorier, som jeg oplever andre gør.

Jeg har f.eks. ikke forskellige identiteter, afhængig af, om jeg skal tjene penge, pleje et ego eller enhver anden form for selvbillede.

Jeg er den, jeg er, et fysisk væsen, hvor det er vigtigt for mig altid at være ærlig, altid at være nærværende. Jeg oplever, at mange andre i forskellige sammenhænge er forskellige personer, og også opererer med forskellige, adskilte identiteter. Før eller siden vil sådan noget afsløre sig selv som løgn, fordi hele grundlaget er forkert.

Jo mere jeg oplever frihed og kærlighed, jo vigtigere mærker jeg behovet for altid at opføre sig ordentligt, og at lade være med at gøre noget, som jeg ikke kan stå inde for.

Livet i sig selv er skrøbeligt og fordrer stor omtanke og altid påpasselighed. Vi skal vide at værne om os selv og om hinanden. Vi må aldrig være hårde og tro, at vi ved mere, end andre gør. Og vi skal passe meget på med at tage os betalt for at give andre svar, som de måske selv skal finde.

Jeg har ved flere lejligheder oplevet andre være bedrevidende om mig. Det vil aldrig være kvalificeret at optræde på den måde. Det vil altid være utroværdigt, især fordi jeg altid gør, hvad jeg kan, for at være det bedst mulige udtryk for mig selv.

Hvis vi er i en relation, er vi forpligtet til at opføre os ordentligt i denne relation. Ellers skal vi gå ud af den, men aldrig med ufine midler eller tricks.

Vi er mennesker, fordi vi skal være mennesker. Vi er ikke dyr. Vi er ikke bæster.

En anden vigtig detalje er, at vi inkarnerer med en række aftaler, hvorefter vi møder hinanden, når vi er blevet udstyret med en krop og et menneskevæsen hver især.

Disse møder har form af ottetaller, hver især, men et sammenhængende mønster alt i alt, en slags uendelighedstegn, der omslutter os hver især. Relationerne er den måde, cirklerne er bundet sammen på.

Jo mere vi lærer at forstå denne sammenhæng, jo mindre smerte vil der blive i vores liv, hvor vi i stedet koncentrerer os om at gøre det gode, som altid har været meningen med det hele. Men som mange mennesker har meget svært ved at forstå og at omsætte i praksis.