At have hjertet med i det, jeg gør

At lade noget opstå i hjertet er den sande måde at møde livet på, i alle dets tilskikkelser.

Det er altid vigtigt, hvor hjertet er, i forhold til min intention, mine handlinger, mine følelser, mine tanker.

Jo mere rent og afklaret, jo nemmere vil jeg have ved at manifestere ude i verden, både i det små og i det store.

Jo mere grumset, jo mere rodet og urent bliver det udtryk, der kommer ud fra personen.

Det er vigtigt at arbejde på at være ren i sin intention, så vi ikke bygger oven på nogle uklare og grumsede følelser.

Uanset hvad vi får kontakt med i livet, er det vigtigt, at vi lærer at prioritere, så sandhed kommer før bekvemmelighed.

Hvis det vigtigste er, hvad jeg får ud af det, er jeg i mit instinkt.

At være i overensstemmelse med sig selv er at tale ud fra sit hjerte.

Hjertet er vores sande måde at være i livet på.

Hjertet er at handle ud fra, hvad vi kan mærke, er det rigtige.

Det er i udgangspunktet noget, vi gør helt af os selv.

Livet kan af alle, i enhver situation, mødes stille og roligt, og positivt, hvis vi ønsker det.

Undertiden vil det være nødvendigt at træde et skridt baglæns, og lader uro og larm få lov til at passere.

Men alle har vi øjeblikke, hvor vi har adgang til evigheden, og fra den position kan trække vejret.

Hvis ikke vi er vant til det, vil vi også kunne se alt med helt nye øjne.

I sjælens verden er der ingen afgørende kompromisser.

I sjælens verden stiller vi kun betingelser til os selv.

I sjælens verden er der intet, der er usandt, eller som ikke i alt er styret af hjertet.

I sjælens verden gælder kun den betingelsesløse kærlighed.

Der skal mod til at stå i sig selv. Det er ikke alle, der har det.

Det hjælper helt sikkert at gøre noget, som man dybt inde i sig selv tror på, og derfor gerne vil stå inde for.

Det er nemmere at stå i sig selv, når jeg lever det, jeg siger, når jeg gør det, jeg fortæller.

Hvis jeg altid tror på mig selv, eller tilstræber altid at være troværdig, har jeg det betydeligt lettere, når det presser sig på, end hvis jeg ikke rigtigt har taget mig selv i ed.

At kunne trække vejret inde i mig selv.

At være glad for mit liv.

At være glad for det, jeg gør.

Selvfølgelig altid og ubetinget at kunne se mig selv i øjnene.

Sjælen er den, vi i virkeligheden er.

Her går vi ikke på kompromis med os selv.

Her er vi et sandt udtryk for os selv.

Her har vi fat i alle aspekter af os selv.

Her er vi ikke roller, men os selv.

Er det, jeg gør, at et rent hjerte, eller er jeg lidt ufin i kanten?

Gør jeg det, fordi jeg oprigtigt vil meddele mig til en anden, uden bagtanker?

Er jeg et gennemført ordentligt menneske, eller vil jeg bare score kassen.

Vil jeg bare have den andens hjælp eller kærtegn, for så at droppe vedkommende igen?

Er jeg kalkuleret? Snu? Spiller jeg på mit udseende? Leger jeg med mine følelser? Eller med andres?

Leger jeg med min kunnen? Udnytter jeg, at jeg kan noget, som andre ikke kan? For derpå at droppe dem og være ligeglad?

Eller gør jeg det, jeg gør, at et rent hjerte, uden forventning om at skulle have noget igen?