At begå overgreb

Vi kan altid mærke på og i os selv, når vi har været udsat for overgreb.

Vi mærker det som en mangel, og som huller i os selv.

Det er helt sikkert, at den, der har begået overgreb, vil opleve noget tilsvarende i sig selv.

Det er mørk energi, der med forsæt er aktiveret.

Principielt er det ikke afgørende, hvilken form overgrebet har haft.

I forhold til menneskevæsenet vil smerten ramme på en ubarmhjertig måde, og vil betyde, at vi bliver begrænset i vores evne til at udfolde os.

Den, der har begået overgrebet, vil i en højere sammenhæng skulle sone sin handling.

Den, der har været udsat for overgreb, uden selv at have været medvirkende, herunder også at spille spille med som offer, har i Ny Tids energi retten til og muligheden for at frigøre sig.

I Ny Tid har ethvert menneske suverænt retten til sit eget liv, herunder også rettet til processen. Ingen andre skal blande sig i, hvad der er det rigtige for mig at gøre, og i hvilken retning.

Den suveræne ret er selvfølgelig betinget af, at jeg i mit eget liv har handlet på en måde, så jeg altid vil kunne kigge mig selv i øjnene.

I den udstrækning, jeg selv har budt negativt ind i en konflikt, har jeg gjort mig selv medskyldig. Skyldighed handler om, hvad og hvorfor vi har gjort noget

Det sjove er, at der i sjælens verden gælder en retfærdighed, der ikke er instinktstyret. Det handler altså ikke om, hver der råber højest, eller hvem der slår først og hårdeste, og det handler heller ikke om, hvem der har flest penge, og i øvrigt af social status og hierarki.

I sjælens verden handler det om, hvem der har været ond, og hvem der har været god, eller i hvert fald ikke har været ond.

Bevidst intention slår altid hårdere, end hvis gjorde noget, fordi man ikke vidste bedre.

At begå overgreb er at gøre noget over for et andet menneske, der ikke er i orden.

Vi kan altid mærke sådan noget.

Når vi oplever overgreb, er vi ikke i tvivl om det.

Mennesker, der har været udsat for overgreb, mister frimodighed og glimt i øjnene. Det kan være ufatteligt smertefuldt.

Ondskab er, at vi lader dyret i os råde, uden hensyn til andet end dette dyr.

Jeg kommer og tager det! Jeg voldtager dig, hvis det passer mig! Du er ikke andet end kød, som jeg forholder mig til, ligesom jeg selv har lyst til!

Du er på en spirituel rejse sammen med mig, men du er min! Hvis jeg ønsker at gå ind i dit system og vil ødelægge din adgang til sjælen, så gør jeg det! Jeg bestemmer selv, hvilke beføjelser jeg har!

Jeg er ikke bare Gud! Jeg er mere end Gud! Og fordi jeg ved, at jeg kan gøre det onde ved dig, gør jeg det. Også selv om mine guider råber, lige så højt de kan, i det ene øre: ”Nej!”

Jeg elsker at se dig lide! Mærke smerten. Det er næsten ligesom en torturbøddel, der flår huden af sit offer, eller som lægger den troende, der påkalder Gud, på glødende jern!

Den anden skriger ikke, så jeg forstærker smerten! Det er vigtigt, at den anden ikke dør eller mister bevidstheden, for så ophører oplevelsen af smerte!

Eller når jeg på den næste spirituelle rejse til Island får at vide, at jeg skal møde den onde. Hvis jeg gør det, ophører min kontrol med din smerte og din forvirring.

Jeg elsker at se dig lide! Jeg vil gøre alt for, at du bliver i lidelse! For så har jeg den fulde kontrol over dig! Og på den måde kan du ikke blive virkelig!

Hvordan knækker jeg dig endeligt? Hvis jeg nu ødelægger dig der, hvor du er forbundet til din kæreste, så I ikke længere bliver i stand til at elske hinanden, så har jeg vist bragt mig selv i en meget favorabel position. Det prøver jeg!

Og så er det mig, der går ind i Ny Tid som sejrherre! Folk vil komme valfartende op til det sted, jeg er ved at bygge i Nordjylland, og jeg vil skovle penge ind!

Jeg har hele verden i min hule hånd! Og de kan se, hvor god jeg er!

Det er simpelt hen bare sjovt, hvad jeg kan med min intention. Den skal lige have en tand til!

Overgreb er, at en inkompetent voksen går ind i et barn og gør sig bedrevidende om noget, som den voksne ikke ved et hak om, og derved griber ind i det allerhelligste i barnets liv. Og bare efterlader det, uden andet end ligegyldighed. Og måske magtbegær.

Når en voksen gør noget ondt ved en anden voksen, selv om man godt ved, det er forkert, og i øvrigt dybt smertefuldt.

Man må aldrig overskride en naturlig grænse i forhold til et andet menneske. Og er man i tvivl, skal man holde sig på afstand.

At begå overgreb er at gøre noget dårligt eller noget ondt ved et andet menneske.

Ikke at respektere dette menneskes suveræne integritet.

Jeg var for nogle år side tilmeldt en tantramassageuddannelse.

Her oplevede jeg overgreb i forhold til mig selv, i flere omgange, også fra lederen selv. Noget med at tro, at man er Gud og har ret til det.

Jeg kontaktede lederen, der udtrykte, at det måtte jeg kunne tåle, når jeg tilmeldte mig sådan en uddannelse.

Jeg forlod naturligvis uddannelsen, da intet menneske vil kunne udvikle sig eller udfolde sig i forbindelse med overgreb, som er manglende respekt, og manglende hensyn til, hvad der rører sig i et andet menneske.

Det var under en direkte kanalisering af Mark, et års tid derefter, at jeg følte tilskyndelse til at skrive om disse overgreb.

Det var det, der blev startskuddet på mit forfatterskab. Læs eventuelt mere i Kærlighed på Jysk.

Spiritualitet, hvor overgreb indgår, har intet at gøre i Ny Tid.

Anden gang, jeg oplevede overgreb, var nogle år senere, hvor en anden spirituel leder greb direkte ind i min energistruktur, og efterlod mig lidende. Det varede flere år, inden jeg kom på benene igen.

Også her oplevede den onde sig selv i sin gode ret til at gøre det onde.

Et godt menneske, med lyset på plads i sig selv, ville aldrig kunne finde på at ødelægge et andet menneske. Det er et tomt og ondt menneske, bundet af sin instinktbårne identitet, der har handler direkte ind i mørke.

Det onde var bevidst og kynisk at ødelægge min integritet i livet.

Mere præcist var handlingen et forsøg på at ødelægge min direkte adgang til min sjæl, ved at ødelægge mit energisystem, eller at sætte det ud af kraft.

I praksis var det en kastration, og mit hjerte holdt op med at slå naturligt, gik ud af takt.

Jeg skulle have stød for at få det til at slå igen. Det foregik under fuld narkose.

Der skulle gå mere end 2½ år, inden jeg forstod, hvad der var foregået, og hvad det hele handlede om.

I mellemtiden deltog jeg på tre andre spirituelle rejser med vedkommende som ankerperson, og oplevede, hvordan der blev argumenteret for, at overgrebet var i orden. Sådan blev det selvfølgelig ikke udtrykt.

Argumentationen blev fremført i en spirituel terminologi. Det svarer helt til, at en forbryder gør rede for sin ret til at myrde eller stjæle, og at friholde sig selv og sin egen samvittighed.

Det er rædselsfuldt, hvordan nogle mennesker kan få sig til at tro sig selv som mere kompetente end Gud.

Overgreb er at overskride nogle naturlige beføjelser i sig selv eller i andre, hvor det rigtige selvfølgelig er at blive på den rigtige side af sig selv, og at respektere den anden, som han eller hun er.

Det er overhovedet ikke svært, altid at være i sig selv og at være med sig selv.

Formuleringerne har jeg fået ved at opholde mig i Frans’ krypt i basilikaen i Assisi. Den har hjulpet mig utroligt meget.

Den har sat ord på noget, der altid har været naturligt for mig. Som jeg ikke kunne tænke mig at fravige.

Men som åbenbart ikke har været naturligt for andre.

Og helt grotesk er det jo, at nogen overhovedet kan finde på at finde det i orden at ødelægge et andet menneske, uden anden grund end at ødelægge dette menneske.

At udnytte sin ubetingede frihed til at gøre det onde.

Hendes opførsel kan uden problemer sammenlignes med en gøgeunge, der skubber de andre unger ud af reden, for selv at få al føden fra sine papforældre.

Forskellen på en fugleunge og mig er, at jeg har en sjæl, og var i den unge, der blev efterladt i skovbunden.

Jeg ved, og har oplevet det meget tydeligt, at vi ved positivt at blive i os selv, altid vil blive begunstiget ude fra universet, at vores frihed åbner sig. At ordentlighed på den måde altid lønner sig. At frihed avler frihed.

Fordi vi er i lyset og bliver i lyset, modsat dem, der af egen fri vilje går ind i mørket, og handler i mørket.

Når man aldrig dybt har sagt ja til sig selv, kan man blive ved med at modsige sig selv, lige så længe hjertet slår.

Men det er lige så sikkert, at man da ikke efterlader sig noget varigt indtryk.

Modsat dem, der stod ved sig selv, da de gik vejen.

Takket være ærkeenglen Metatron har jeg, efter at have været gået fuldstændigt i stykker, fundet mig selv, så jeg nu, derfra hvor jeg står, er i stand til at fortsætte med at forstå og at skrive,

På trods af falskhed, ondskab og løgn fra dem, der skulle have stået ved siden af. I hvert fald fra en af dem.

De andre blev der måske bare kastet rundt med, mens det hele stod på.

Den spirituelle leder har tidligere fortalt, hvordan hun lærte at forstå kernehealing. Hun fik lov til at se verden med Marks briller, eller gennem hans øjne.

Jeg har fået lov til at se hendes overgreb imod mig med Metatrons briller, eller gennem hans øjne.

Når jeg skriver det så direkte, skyldes det, at hun har været fuldstændigt hæmningsløs i sin opførsel.

Det var ikke meningen, at nogen nogensinde skulle kunne forstå, hvad der var sket.

Hun har prøvet til med mørk energi flere gange, på Helsemessen i Århus 2019, hvor hun prøvede at forhindre mig i at holde foredrag og også forleden, her i januar 2020, da jeg var hos tandlægen. Så hun er der skam endnu. Og jeg kan sagtens mærke, når det sker.

Tænk at et menneske vil være det bekendt!

Og hendes evne til at se uskyldig ud fornægter sig ikke.

At Ny Tid bliver brugt som legestue for en sadist!

Det skal selvfølgelig frem i lyset.