Aldrig at reagere ud af sig selv

At tale hen over hovedet på et andet menneske er at være i lav bevidsthed, for vi ved strengt taget ikke noget om dette menneske, når vi gør det. Eller også lader vi en fordom råde. Det er der mange, der ikke ser noget problem i.

Effekten er, at man booster sit eget ego, og tilintetgør den andens mulighed for at manifestere sig. Det er meget usympatisk.

Man skal holde op med at være bedrevidende på vegne af andre. Det er der ingen, der er kvalificeret til, og det bliver der aldrig.

Jeg vil altid være den suverænt bedste til at forholde mig til mit eget liv. Sådan skal det være. Sådan er det også sat sammen ude fra den eller dem, der har skabt os. I udgangspunktet formodentlig kun én.

Vi skal holde op med at tro, at vi ved bedre om andre, end de selv gør.

Kan du ikke selv høre, at det er volapyk? Er jeg ikke den suverænt bedste til at vide noget om mig selv? Og at finde ud af mig selv? Det vil ingen andre kompetent kunne gøre.

Det betyder også, at det ypperste, vi kan gøre, er at hjælpe andre eller en anden hen til en tilstand, hvor vedkommende selv er i stand til at tage ansvaret for sit eget liv.

Men det er kun den anden, der af sig selv kan foretage dette skridt. Jeg kan kun være en hjælp på vejen.

Hvis man evner at blive i sig selv, kan man få alle de svar, man kunne ønske dig.

Det kræver som udgangspunkt, at jeg ikke har nogle lig i lasten, for så kan jeg ikke se mig selv, i betydningen positivt at mærke mig selv.

Mennesker med lig i lasten kan ikke se det gode i andre, og slet ikke den positive og frie energi, som lukker op for fantasi og alternativer i forhold til, hvordan vi er som mennesker.

Et låst og bundet menneske kan kun se verden fra sin egen låste og bundne position.

Det svarer til, at Himlen i gamle dage var noget, der indtraf hinsides det stridsomme jordeliv, altså forudsat man havde opført sig ordentligt.

I dag er der mange, der ikke synes, at det er nødvendigt at gøre en speciel indsats for at opføre sig ordentligt.

Et menneske med skygge og mørke kan ikke se sig selv, og kan ikke se de muligheder, som jeg umiddelbart har adgang til.

Hvis jeg er et positivt menneske, fordi det altid har faldet mig naturligt, har jeg mulighed for en gedigen selvoplevelse.

Jeg lærer, hvordan jeg selv er en plante.

Jeg lærer, hvordan jeg selv er et dyr.

Jeg lærer, hvordan jeg selv er mig, et menneske, et individ med selvrespekt og selvfølelse.

Jeg lærer, hvordan jeg er bevidsthed, eller hvordan jeg er i bevidsthed, som er positivt at forstå alt, hvad der sker.

Instinktet er, at vi er dyr. Det er instinktet, der trækker os sammen, og som udvider os. Vi ser det tydeligt i et uspoleret barn, der er glad og selvtilfreds på den gode måde. Det handler også om positivt at kunne afgrænse sig selv, og positivt at kunne sige fra.

Som ikke er det samme som at ekskludere. Det er simpelt hen helt afgørende at kunne skelne mellem de to positioner, som også er forskellen på høj og lav bevidsthed. Ved den sidste form efterlader jeg modparten blødende. Den første form giver en sund selverkendelse, og jeg bevarer min positive selvrespekt.

Ved den høje bevidsthed har vi begge bagefter et rum inde i os selv, hvor lyset kan skinne. Den lave efterlader kun mørke og smerte.

Vi mærker det også tydeligt i seksualiteten, når vi positivt er i den sammen, uden at ville en hurtig udløsning. At blive i sin seksualitet betyder, at vi kan mærke, hvordan alt bevæger sig inde i os. Og kan vi godt lide hinanden, kan vi opleve glæde, nydelse, kærlighed, kærtegn, kys, berøringer. Alt sammen noget, der inspirerer os på den gode måde.

Sjælen er, at vi er koblet til noget guddommeligt, der indeholder energi, en hinde, der beskytter os, som fortæller os, hvad vej vi skal gå.

Hvis ellers vi altid opfører os ordentligt, er der her en fantastisk vejviser ind i at være og blive menneske på den gode måde, hvor vi aldrig på nogen måde nærmer os dårlig opførsel og ondskab. For så ødelægger vi alt for os selv og for hinanden.

Vil man ødelægge en anden, en kæreste eller et barn, skal man bare sørge for altid at være vred eller sur eller hård eller hadefuld. Retfærdigheden består i, at det også rammer udøver selv.

Det er i øvrigt den stik modsatte handlemåde, som formålet med at have et barn eller en kæreste er, nemlig at vi lukker op for noget i os selv og i hinanden, at vi bliver glade i hinandens selskab.

At vi får plads i os selv, er en anden måde at udtrykke det på. At vi får lyset inden borde.

Det er vigtigt, at jeg altid sørger for at have plads inde i mig selv.

Pladsen inde i mig selv afhænger af min evne, både til at møde mig selv, og at møde andre.

Voksne mennesker generelt har utroligt meget kynisme i deres væsen. Det kan de også have, selv om de smiler.

Når vi har et hårdt væsen, er vi ikke modtagelige over for de bløde sider, hvor kærlighed og sandhed findes og opstår.

Hvis jeg kaster en skygge, har den altid en mørk bagside inde i mig selv. Og så tager den pladsen.

Mørke fylder lige så meget som lys. Vi vælger selv, hvad vi vil fylde os op med.

Hvis vi vælger lyset i os selv, vælger vi også lyset i den anden.

Sandheden i mig selv. Og sandheden i den anden.

Det er så nyt for mig, at jeg bliver overrasket ved at skrive det.

Der er ikke plads til både løgn og sandhed i mit liv.

Løgnen kan have fåret en så massiv placering, at lyset ikke kan komme indenfor.

Jeg har ikke tidligere kunnet sætte ord på, præcis hvad det er, jeg skal formidle.

Jeg har nærmet mig, stille og roligt.

Det største umiddelbare hjælp fik jeg af Frans af Assisi Skærtorsdag 2019.

I krypten i Assisi kom disse ord: “Guddommelighed er at være i sig selv og med sig selv.”

I går, den 26. maj 2019, kom så udtrykket “At være i sit instinkt” hvor fortsættelse  er: at være i sig selv og med sig selv.

Det er det, som det hele handler om.

Når barnet leger.

Når den voksne er kreativ.

Når vi er ærlige og kærlige sammen.

Vi kommer ikke videre, før vi lærer hvad det vil sige, ikke bare at være et dyr i sin adfærd, men at være menneskelig i alt.

Forståelsen kan ikke nås ved at sige: Du må ikke!

Den kan kun nås ved med sig selv at forstå, hvad det handler om. Stille og roligt.

At forstå, hvad instinktet er, og hvad sjælen er.

Hvad menneske er, og hvad Gud er.

Hvad det vil sige at være plante.

Hvad det vil sige at være dyr.

Altid at være et helt menneske.

Altid at opføre sig ordentligt.

Altid at tage sig selv i ed i alle hjørner.

Lære at smidiggøre sig selv.

Lære hvad kærlighed mere specifikt er.

Lære hvad lys er.

Lære hvad liv er.

Lære hvad seksualitet er.

Alting stille og roligt. Intet forceret.

Lære hvordan vi kaster skygger.

Lære hvordan vi altid navigerer efter sandheden.

Lære at intet må ekskluderes.

Lære at vi er guddommelige, og hvad det helt præcist vil sige.

Lære at vi altid har ansvar.

Lære at vi aldrig må springe over. At vi altid skal lytte, fordi ethvert menneske har en besked fra Gud i sit væsen.

27. maj 2019