Hvad er udfordringen i Ny Tid?

Ny Tid er et projekt, der handler om, at alt skal vendes på hovedet, populært sagt. Men jo mere kærligt og åbent det kan lade sig gøre, jo mere vil hver enkelt selv være en naturlig og afslappet del af processen.

Ingen må i den forbindelse opleve noget som et overgreb, og ingen leger naturligvis med andres følelser.

Jo mere vi selv er en del af processen, jo mere human og ærlig vil en overgang være til noget, hvor vi altid tager hensyn til hinanden og til Jorden, som vi lever af og lever på.

Det er nemt at få øje på, at der er behov for meget omfattende løsninger, for at vi alle vil kunne få det bedre. Det er en sådan udvikling, der er brug for, og som sker i overensstemmelse med en højere beslutning og logik.

Vi har selv særdeles stor indflydelse på, hvordan vi ønsker livet udformet fremadrettet.

Man kan med en vis ret kigge på menneskets udvikling som en progression i Maslows behovspyramide.

Her bliver opfyldelse af de primære og basale behov efterhånden afløst af muligheden for at kunne tilgodese de mere raffinerede behov, hen imod selvudfoldelse.

Det svarer til udvikling af velfærdssamfundet, væk fra fattigdom og et liv i krig og mismod.

Men hvad der ikke kommer som den store overraskelse er, at udviklingen går i stå, væk fra det sunde og sande, hen imod noget meget egoistisk og hensynsløst.

At vi har et potentiale, er ikke ensbetydende med, at vi bruger det, og slet ikke til noget, der har et højere formål.

Mange udfolder evner, fordi det kan bruges til at tjene penge med, og skabe karriere med, men udfolder det ikke videre end de former, hvor man kan score kassen, eller bliver berømt på en eller anden måde.

Livet går med andre ord i stå, eller stagnerer i nogle former, hvor der ikke længere først og fremmest tages hensyn til menneskelighed.

Voksenlivet bremser den naturlige udvikling af evnen til dybt at handle ud fra sig selv.

Det sande alternativ ligger ikke lige for, eller fordrer noget ganske særligt, ikke noget umuligt, men det sker ikke af sig selv.

Den enkle løsning, er, teknisk set, at få sjælen i spil, hvor instinktet hidtil har haft for meget magt.

Den måde, som instinktets magt manifesterer sig, er gennem egoet, der ikke længere er en naturlig udgave af det oprindelige menneske.

Egoet, der direkte oversat betyder jeget, er i denne måde at forstå ordet på, en identifikation med noget i sig selv, hvor man booster sig selv, i stedet for at udvikle det sande i sig selv.

Det sidste kaldes også at gå vejen, at indoptage sandheden i sig selv gennem levet liv, hvor jeg altid har kontakt til min egen energi og mit eget sande væsen. Eller i hvert fald har mulighed for at få det, hvis jeg oprigtigt ønsker det.

Meget af det, som jeg skriver bøger om, er at lukke op for noget, som kun er i sin vorden.

Alene at give det sprog vil for nogle betyde og bevirke, at det er nemt at modbevise, fordi den gamle verden fylder mere, tynger mere, trykker mere.

Og et hårdt argument giver ikke plads til et stille, ny tanke, og måde at være i verden på.

Den gamle verden er på mange måder hård og kynisk, og hjerteløs og ligeglad.

Et hårdt instinkt vil altid have magten over en stille sjæl. Magtfordelingen er en anden måde at udtrykke intention, altså hvem der bestemmer i et individ.

Så længe et instinkt har magt, vil det gøre alt for at bruge den, og at manifestere sin position.

Der er tale om en magtbalance, der først vil gavne klima og andre problemer på kloden, i det øjeblik, et menneske afgørende med sig selv vælger sin sjæl som det sted, hvorfra alle vigtige beslutninger tages.

Al healing handler om at frigøre og at løsne.

Al kanalisering handler om at frigøre og at løsne.

Alt i mit liv handler om at frigøre og at løsne. Og det har aldrig handlet om andet.

Alt, hvad jeg skriver om, handler om at frigøre og at løsne. Og det har aldrig handlet om andet.

Jeg har et drive med mig, hvad man også kan se i mit horoskop.

Jeg har en dyb vilje til at nå, hvad jeg kom her for.

Jeg har aldrig været i modstand mod mit kald.

Min vej er sandhed og kærlighed i forening, og har aldrig været andet. Altid i en positiv ånd.

Det handler om stadig udvidelse og erkendelse, men i et tempo, hvor alle kan være med, forudsat at man ønsker udfoldelse og udvikling af det positive og gode i livet, og ikke at pleje sit eget ego. Der kan og vil jeg ikke være med.

For mit vedkommende er der tale om et ubetinget valg, som jeg første gang blev bekendt med i 1979. Og heldigvis for det.

For da jeg næste gang mødte noget spirituelt i en menneskelig kontekst i 2014, var det et voldsomt ego på spil, som gjorde alting vanskeligere. Det var en god ballast at have mine oplevelser fra 1979 i bagagen.

Når man ikke vil kigge på sig selv, eller kun gør det spirituelle for at pleje sin egen forretning, så er det bare ikke sandt mere.

At være i Ny Tids energi er at agere og reagere ud gennem mig selv som et helt menneske, og dermed altid vil være i stand til at tage en kvalificeret beslutning.

Ikke at vide noget og at give udtryk for det er i den sammenhæng mere kvalificeret end at give udtryk for at vide noget, men uden at have en reel viden om det, som man taler om.

Det instinktbårne menneske har normalt svar på alt, men sjældent brugbart til andet end at bekræfte og vedligeholde en fordom eller en norm.

Så længe der handles ud gennem instinktet, kan begreberne lyde lige så progressive,, og jo ikke mindst overbevisende, som de vil, men grundlæggende ændrer de ikke noget som helst, ud over måske at flytte et indtægtsgrundlag.

Jeg ved, at jeg er med til at skabe og formulere rammebegreber, der skal gøre det lettere at navigere i Ny Tid.

Min intention er at ramme så direkte og så sandt som muligt, så almindelige mennesker har noget at forholde sig til.

Jeg er for så vidt også et almindeligt menneske, men er bare udstyret med et større udsyn end de fleste, og vel også et højere bevidsthed.

Det gør mig ikke i sig selv til et bedre menneske. Hvad vi har været tidligere, betyder ikke, at vi automatisk er gode eller lige sådan i den her inkarnation.

Jeg tror, at alle menneske i enhver inkarnation afgørende skal kvalificere sig, for at sikre, at alt går rigtigt til.

Ligeværd i enhver sammenhæng er et af de ufravigelige krav i forbindelse med at kvalificere sig.

Det samme med ordentlighed. Vi skal bevise, at vi ikke falder for fristelsen til  bare at ville score kassen, og den slags fristelser. Og det er godt, at det er sådan.

Ny Tid er at turde kigge på, at noget kan være anderledes.

Ikke fordi det skal være anderledes.

Men turde at kigge på noget med nye øjne.

Turde skille noget ad uden at gå i panik. Uden at aktivere fordomme.

At være med det, der er, uden at skulle tolke noget på forhånd.

Stilfærdigt at lade noget udvikle sig, uden at ville styre det.

Ny Tid er at være villig til at møde alt i verden i høj og ny bevidsthed, som er to måder at sige det samme på.

At turde møde verden er at turde møde mig selv.

Så længe man ikke har noget at skjule, er der ingen grund til panik overhovedet.

Ny Tid handler om, at hvert menneske har sin egen energi, sit eget flow, sin egen måde at være i livet på.

Derfor er det vigtigt, at vi lærer at give slip, så denne energi, dette flow, denne måde at være i livet på, kan få lov til at udfolde sig på sin egen måde.

Når vi holder fast, stavnsbinder vi dem eller den, vi ikke vil slippe, i forhold til deres naturlige måde at være i verden på.

Ikke at ville give slip handler om energien inde i mig. Når jeg slipper den anden, har denne mulighed for at lade energien inde i sig udfolde og udvikle sig på sin specifikke måde. Det vil sige, at den anden har mulighed for at blive den anden, ligesom jeg ved at give slip har mulighed for at udvikle og udfolde mig på min specifikke måde.

Vi skal altså ikke længere læne os op ad hinanden, som det har været normalt at gøre blandt mennesker. Forklaringen er, at de i denne tilstand er mere dyr end sjæle.

Inde bag ved vores sjæl er der et guddommeligt univers. Det kan vi kun få adgang til, hvis vi for det første altid opfører os ordentligt. Det er en ufravigelig forudsætning.

For det andet skal vi lære altid at behandle hinanden ordentligt. Her er heller ingen undtagelse mulig.

For det tredje skal vi lære taknemmelighed, ydmyghed, hengivenhed, venlighed, ærlighed, åbenhed. Ikke for at opnå noget, men for at vise, at vi oprigtigt mener det.

Hvis der stadig er nogle, der ikke er faldet igennem, skal vi lære at være os selv helt naturligt og ukompliceret.

Vi udtaler os ikke om noget, som vi ikke ved noget om, eller som vi ikke ved nok om. Så siger vi det, som det er, at det ved vi ikke nok om.

Vi gør ikke overgreb på nogen måde, og vi leger ikke med andres følelser.

Vi gør os ikke bedre end andre.

Vi gør os ikke bedrevidende om andre.

Vi blander os ikke i noget, der ikke rager os.

Vi griber ikke ind i andres liv på nogen måde, med mindre de inviterer os indenfor.

Den gamle, instinktbårne verden holder sig selv oppe med hårdhed, vrede, surhed, negativitet, bagtalelse, sladder, at tale ned, måske også at tale op, at vide bedre, at blande sig, at rode rundt, at være ligeglad.

Så der er god grund til at kigge sig om efter et nyt møblement og i det hele taget en ny indretning.

Vejen ind i sjælen er stilfærdighed, positivitet, venlighed, åbenhed, ærlighed, alt sammen ukrukket, og uden at man skal honoreres for at gøre det på en bestemt måde.