Hvad er udfordringen i Ny Tid?

At være i Ny Tids energi er at agere og reagere ud gennem mig selv som et helt menneske, og dermed altid vil være i stand til at tage en kvalificeret beslutning.

Ikke at vide noget og at give udtryk for det er i den sammenhæng mere kvalificeret end at give udtryk for at vide noget, men uden at have en reel viden om det, som man taler om.

Det instinktbårne menneske har normalt svar på alt, men sjældent brugbart til andet end at bekræfte og vedligeholde en fordom eller en norm.

Så længe der handles ud gennem instinktet, kan begreberne lyde så progressive, som de vil, men grundlæggende ændrer de ikke noget som helst, ud over måske at flytte et indtægtsgrundlag.

Jeg ved, at jeg er med til at skabe og formulere rammebegreber, der skal gøre det lettere at navigere i Ny Tid.

Min intention er at ramme så direkte og så sandt som muligt, så almindelige mennesker har noget at forholde sig til.

Jeg er for så vidt også et almindeligt menneske, men er bare udstyret med et større udsyn end de fleste, og vel også et højere bevidsthed.

Det gør mig ikke i sig selv til et bedre menneske. Hvad vi har været tidligere, betyder ikke, at vi automatisk er gode eller lige sådan i den her inkarnation.

Jeg tror, at alle menneske i enhver inkarnation afgørende skal kvalificere sig, for at sikre, at alt går rigtigt til.

Ligeværd i enhver sammenhæng er et af de ufravigelige krav i forbindelse med at kvalificere sig.

Det samme med ordentlighed. Vi skal bevise, at vi ikke falder for fristelsen til  bare at ville score kassen, og den slags fristelser. Og det er godt, at det er sådan.

Ny Tid er at turde kigge på, at noget kan være anderledes.

Ikke fordi det skal være anderledes.

Men turde at kigge på noget med nye øjne.

Turde skille noget ad uden at gå i panik. Uden at aktivere fordomme.

At være med det, der er, uden at skulle tolke noget på forhånd.

Stilfærdigt at lade noget udvikle sig, uden at ville styre det.

Ny Tid er at være villig til at møde alt i verden i høj og ny bevidsthed, som er to måder at sige det samme på.

At turde møde verden er at turde møde mig selv.

Så længe man ikke har noget at skjule, er der ingen grund til panik overhovedet.

Ny Tid handler om, at hvert menneske har sin egen energi, sit eget flow, sin egen måde at være i livet på.

Derfor er det vigtigt, at vi lærer at give slip, så denne energi, dette flow, denne måde at være i livet på, kan få lov til at udfolde sig på sin egen måde.

Når vi holder fast, stavnsbinder vi dem eller den, vi ikke vil slippe, i forhold til deres naturlige måde at være i verden på.

Ikke at ville give slip handler om energien inde i mig. Når jeg slipper den anden, har denne mulighed for at lade energien inde i sig udfolde og udvikle sig på sin specifikke måde. Det vil sige, at den anden har mulighed for at blive den anden, ligesom jeg ved at give slip har mulighed for at udvikle og udfolde mig på min specifikke måde.

Vi skal altså ikke længere læne os op ad hinanden, som det har været normalt at gøre blandt mennesker. Forklaringen er, at de i denne tilstand er mere dyr end sjæle.

Inde bag ved vores sjæl er der et guddommeligt univers. Det kan vi kun få adgang til, hvis vi for det første altid opfører os ordentligt. Det er en ufravigelig forudsætning.

For det andet skal vi lære altid at behandle hinanden ordentligt. Her er heller ingen undtagelse mulig.

For det tredje skal vi lære taknemmelighed, ydmyghed, hengivenhed, venlighed, ærlighed, åbenhed. Ikke for at opnå noget, men for at vise, at vi oprigtigt mener det.

Hvis der stadig er nogle, der ikke er faldet igennem, skal vi lære at være os selv helt naturligt og ukompliceret.

Vi udtaler os ikke om noget, som vi ikke ved noget om, eller som vi ikke ved nok om. Så siger vi det, som det er, at det ved vi ikke nok om.

Vi gør ikke overgreb på nogen måde, og vi leger ikke med andres følelser.

Vi gør os ikke bedre end andre.

Vi gør os ikke bedrevidende om andre.

Vi blander os ikke i noget, der ikke rager os.

Vi griber ikke ind i andres liv på nogen måde, med mindre de inviterer os indenfor.

Den gamle, instinktbårne verden holder sig selv oppe med hårdhed, vrede, surhed, negativitet, bagtalelse, sladder, at tale ned, måske også at tale op, at vide bedre, at blande sig, at rode rundt, at være ligeglad.

Så der er god grund til at kigge sig om efter et nyt møblement og i det hele taget en ny indretning.

Vejen ind i sjælen er stilfærdighed, positivitet, venlighed, åbenhed, ærlighed, alt sammen ukrukket, og uden at man skal honoreres for at gøre det på en bestemt måde.